fbpx

Teskedsorden

Utbildning i en postfaktisk värld

Utbildning i en postfaktisk värld

Utbildning i en postfaktisk värld – reflektioner från World innovation summit for Education (WISE) 2017, Doha

”Samexistera, skapa tillsammans – lära att leva och arbeta tillsammans” är temat för årets upplaga av WISE, en av världens främsta konferenser för utbildning. På WISE träffas lärare, beslutsfattare och experter från alla områden inom den offentliga och privata sektorn för att utbyta erfarenheter och idéer med varandra. Jag fick äran att besöka konferensen i år och tar med mig många insikter och nya möten hem.
Konferensen inleddes högtidligt med kunglig glans. Hennes höghet Sheikha Moza bint Nasser uppmanade i sitt inledningstal oss deltagare att inspireras av årets tema samexistens (ett ord jag verkligen gillar!) och placera det centralt i lösningar för olika utmaningar inom utbildning och att återvända just till utbildning för att förstärka samexistensen.
Under rubriken Utbildning i en postfaktisk värld (post-truth valdes av Oxford Dictionaries till årets ord 2016) debatterades dagens postsanningar, falska nyheter, kampen om ideologi, känslor och objektivitet. Utbildningspersonal världen över står inför utmaningen om hur vi kan hantera informationsflöden i klassrum och samtidigt stärka grundläggande värderingar och solidaritet.
CNN journalisten och författaren Fareed Zakaria menade att Donald Trump gärna vill se sig som en unik figur men att det är en trend vi ser i bl.a. Tyskland, Sverige m.m. Vi genomgår en fas där vi omdefinierar oss politiskt. Många stater uppvisar politiska ledare som företräder splittrade samhällen snarare än sammanhållande. En farlig och oroväckande utveckling så klart! Begreppet ”Fake news” avhandlades i många diskussioner på konferensen. Information är aldrig helt neutral, utan syftar oftast till att påverka mottagaren. Därför måste man som mottagare alltid ha ett källkritiskt filter. Det är extra viktigt när någon levererar enkla lösningar på komplexa problem. WISE presenterade en undersökning om hur vanligt det är att internetanvändare faktakollar informationen de finner på sociala medier där det visade sig att en fjärdedel sällan eller aldrig gör det. Ett medskick i diskussionen och vid läsning på sociala medier är att svåra och komplexa problem sällan har enkla lösningar. De som erbjuder enkla lösningar ska granskas extra noggrant.
”Vi älskar bekräftelse-bias därför måste utbildning stå för det omvända” utropade Fareed Zakaria från scen. I utbildningsmoment måste vi vänja oss vid det obekväma, det som utmanar vår föreställning. Professor Kishore Mahbubani, dekanus vid National University of Singapore, bekräftade Fareeds syn och menade att västerländsk liberal utbildning har varit nyckeln för att ifrågasätta kommunikation och information, både för honom själv och för miljarder människor i världen. Han menar att detta kommer bli om än mer viktigt i världen i morgon och i framtiden. Jag instämmer och hoppas att Teskedsorden med våra utbildningsinsatser som syftar till att väcka frågeställningar hos elever och skolpersonal samt skapa dialog om komplexa ämnen kan bidra till det.
Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare på Teskedsorden