Teskedsorden

Vi ses på SETT!

Vi ses på SETT!

Den 9 – 11 april är det åter igen dags för SETT-dagarna i Stockholm och vi på Teskedsorden ser varmt fram emot att träffa alla er lärare, skolledare, förskolelärare och pedagoger för att prata, inspireras tillsammans och utbyta kunskap och erfarenheter!

Vi möter lärare och pedagoger över hela landet som vittnar om ökad intolerans i skolan. Har du samma erfarenhet? I Teskedsordens monter (B:23) kan du själv få reflektera över dessa tendenser och få tips på verktyg och metoder att bemöta rasism, homofobi och annan intolerans hos dina elever. Passa exempelvis på att provspela vår prisbelöna app mot rasism, Reality Check eller bläddra i vårt uppskattade förskolematerial Barnens Planet om allas lika värde och barnkonventionen.

Du kommer också kunna träffa och lyssna på våra medarbetare på dessa två seminarier:

Om barnkonventionen i förskolan och kulturens kraft
11/4, Sal M3 kl. 11.30 – 12.15
Hur kan du praktiskt arbeta med barnkonventionen i förskolan, både med barnen och tillsammans i personalgruppen? Vad är barnkonventionen och hur hänger den ihop med förskolans styrdokument? I juni 2018 beslutade riksdagen att barnkonventionen ska bli lag i Sverige vid årsskiftet 2020. Häng med på en föreläsning om att i förskolan arbeta utifrån konventionens artiklar och om vad artiklarna innebär för dig och förskolan. Föreläsningen bottnar i lärdomar från Teskedsordens projekt Barnens planet.
Med: Marie Spörndly, Projektledare
https://settdagarna.se/events/om-barnkonventionen-i-forskolan-och-kulturens-kraft/

Förlåt räcker inte – om rasismen våra elever möter
11/4, Sal M8 kl.14.15 – 15.00
Elever i högstadiet och gymnasiet tycker att det pratas för lite om rasism i skolan. De tycker också att vuxna inte agerar i tillräcklig utsträckning. Det är dags att ändra på det. Ungdomar har i intervjuer med Teskedsorden vittnat om rasism i sin vardag. I denna föreläsning delar vi erfarenheter och visar hur de som utsätts själva tycker att vi ska komma till rätta med problemet. Föreläsningen bottnar i lärdomar utifrån app-projektet Reality check. Appen vann priset Årets initiativ 2018.
Med: Irupé Pozo Graviz, Projektledare & Camilla Rehn, Utbildningsansvarig
https://settdagarna.se/events/forlat-racker-inte-om-rasismen-som-vara-elever-moter/

Hoppas vi ses!

//Teskedsorden

Lämna en kommentar