Teskedsorden

Vi kräver ett slut på vardagsrasismen Svt Debatt 140224

Det är hög tid att bryta diskriminerande mönster. ”Koalitionen för alla människors lika värde” startar nu en global kampanj som syftar att sätta antirasism på den politiska dagordningen. 
Vi lever i ett samhälle med en omfattande vardagsrasism. Mest drabbade är grupper som vanligtvis inte uppfattas som vita européer – romer, afrosvenskar och personer med bakgrund i Asien, Mellanöstern eller Latinamerika.
Vi vet idag detta genom tusentals sidor offentliga utredningar och rapporter (till exempel, den nyligen publicerade Afrofobirapporten) och en lång rad vetenskapliga studier.
Läs hela artikeln här.
Kampanjen Stoppa rasismen nu! vill uppmana det svenska folket i all dess mångfald att kräva politiska åtgärder mot vardagsrasismen.