fbpx

Teskedsorden

Vi är inte bäst i klassen – trendspaning 2020

Vi är inte bäst i klassen – trendspaning 2020

Vi är inte bäst i klassen – det är dags att anta utmaningen om ett civilsamhälle för alla!

Medan civilsamhällets organisationer ofta har höga ambitioner gällande jämställdhets- och jämlikhetsarbete visar det sig att vi inte är immuna mot vithetsnormen – långt ifrån.

Idag lanserades Giva Sveriges trendrapport med 10 spaningar för insamling och givande för 2020. Du kan bland annat läsa en trendspaning av Teskedsordens generalsekreterare Lovisa Fhager Havdelin som skriver om hur civilsamhällesorganisationerna, trots lovvärda ambitioner, misslyckas i sitt interna mångfalds- och inkluderingsarbete.

Känner sig alla hemma och inkluderade i vår bransch? Lyssnar vi in allas perspektiv, och värdesätts de i samma grad? Trenden för ökad mångfald i civilsamhället är lågintensiv och sektorn behöver implementera praktiska strategier för att reell förändring ska uppnås.

Läs hela Lovisas spaning och de övriga nio här!

Lämna en kommentar