fbpx

Teskedsorden

Värdegrundsarbete med Infranord

Värdegrundsarbete med Infranord

Värdegrundsarbetet i ett företag är en ständigt pågående process. Det räcker inte med att formulera orden som ska ingå i en värdegrund. Värdegrunden behöver också förankras i organisationen och vara en ledstjärna i det dagliga arbetet.

Under 2018 har företaget Infranord haft extra fokus på företagets kultur och värdeord. Alla anställda har fått svara på frågan: ”Hur är Infranord när vi är som bäst?”. Medarbetarnas svar har lett fram till de tre värdeorden tillsammans, respektfullt och professionellt. Nu pågår arbetet med att fylla orden med mening och innehåll för att sedan ha dem som tydliga ledstjärnor i det dagliga arbetet. Som ett led i detta höll Teskedsorden föreläsningar under fyra av företagets julträffar i Halland och Västra Götaland under december.

Teskedsorden ställer sig bakom Infranords tre värdeord. Orden kan skapa förändring för att leda till bättre arbetsmiljö och positiv samhällsutveckling. Men vad betyder de egentligen?

Vid de fyra träffarna i december pratade Teskedsorden med ledning och järnvägstekniker om värdegrund och värdeord. Vad betyder det att arbeta professionellt, respektfullt och tillsammans? Vilka verktyg och förutsättningar behövs för att kunna jobba så? Vad är motsatsen till att arbeta professionellt, respektfullt och tillsammans, och vad kan det leda till? Syftet med vår föreläsning var att belysa orden och påbörja reflektionen i individ och team för att orden verkligen ska komma till uttryck i det dagliga arbetet.

  • Vi är väldigt nöjda med Teskedsordens medverkan på våra julträffar. Föreläsningen har väckt intressanta tankar och diskussioner som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med vår värdegrund och företagskultur.
    Susanna Vilcek, Kompetensstrateg Infranord

Samarbetet med Infranord väcktes i och med företagets julgåva till Teskedsorden 2017. Vi på Teskedorden tackar för julgåvan och hoppas på mer samarbete i framtiden. Tillsammans skapar vi ett samhälle där mångfald är en styrka och där alla faktiskt ÄR lika mycket värda.

  • Teskedsorden utför ett gott arbete som vi gärna vill stå bakom.
    Jörgen Jumark, Regionchef Väst, Infranord

Är ditt företag också intresserade av att samarbeta med Teskedsorden för att främja mångfald och tolerans? Hör av dig till oss på info@teskedsorden.se så berättar vi mer om våra upplägg för företag.

Camilla Rehn
Utbildningsansvarig Teskedsorden

Lämna en kommentar