fbpx

Teskedsorden

Välkomna på en temadag kring Barnkonventionen!

Välkomna på en temadag kring Barnkonventionen!

Barnkonventionen 30 år!
– och de yngre barnen

Syftet med temadagen är att sprida kunskap om FN:s barnkonvention, som ska bli lag från 1 januari 2020, och om barns uppväxtvillkor i Sverige idag.

Program
Samma program ges två gånger. Du väljer att delta mellan 13.00-15.30 eller 16.00-18.30.

Välkomna till temadagen!
Soley Aksöz Lithborn Ordförande utbildningsnämnden, Sollentuna

Barnkonventionen ska bli lag
Maria Grahn-Farley lektor Uppsala universitet

Skälby förskola och barns rätt
Cathrine Bergman, förskollärare, Sollentuna

Barnkonventionen i 30 år
UNICEF, SVENSKA OMEP, m fl

Normer, mångfald och allas lika värde
Lovisa Fhager Havdelin Generalsekreterare Teskedsorden

Barns lika rätt till hälsa
Sahar Nejat, barnhälsoöverläkare Region Stockholm

Att samtala med barn
Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Barns rätt till en framtid
Ingrid Engdahl, OMEP

Bokbord och posterpresentationer
Under eftermiddagen får ni delta i en postervandring bestående av 5minuters presentationer av respektive utställares poster och annat material.

Utställande organisationer: Förskolan Bofinken, Järna förskolor Förskolan Kärleksörten/Framtidsfolket, Häggviks förskolor, Sollentuna Reggio, Emiliainstitutet, Ugglo Utbildning, Sollentuna Abrahams barn, Nätverket för barnkonventionen, Rädda Barnen, Scouterna /Trygga möten, Stadsmissionen Unizon/Barnfrid, Allmänna Barnhuset, Svenska OMEP, Teskedsorden.

Tid
Torsdagen den 10 oktober, kl. 13.00-15.30 eller 16.00 – 18.30

Plats
Turebergshuset/kommunhuset i Sollentuna, plan 13, bredvid Sollentuna station

Kostnad
100 kronor

Anmälan
Klicka här!

Lämna en kommentar