fbpx

Teskedsorden

Skolans demokratiska uppdrag är viktigt men inte alltid enkelt. Vi på Teskedsorden har lång erfarenhet av arbete för alla människors lika värde och mot diskriminering. Vi har också god kännedom om skolans värld. Du kan anlita oss för en föreläsning eller workshop tillsammans med skolans personal.

Teskedsordens utbildningar för lärare och annan skolpersonal syftar till att öka tryggheten och kompetensen för att kunna arbeta med frågor om mångfald och tolerans i skolan och i klassrummet. Vi bidrar med kunskap och konkreta metoder för att skapa en klassrumssituation där mångfald är en styrka. Alla människors lika värde är i fokus för Teskedsordens utbildningar.

Att nå förändring tar tid. Vi på Teskedsorden erbjuder både utbildningsinsatser som sträcker sig över en längre tid, och enstaka tillfällen som kan fungera som injektioner i ett redan pågående värdegrundsarbete på skolan.

Workshop om barnkonventionen

Vad?
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Denna workshop ger ny inspiration, praktiska verktyg och kunskap om barnkonventionen och allas lika värde. Innehållet bottnar i Teskedsordens succéprojekt Barnens Planet.

Hur? Kortare föreläsningsmoment varvas med reflektioner i gruppen.

Målgrupp? Förskolans personal. Exempelvis för alla som arbetar på din förskola, eller varför inte hela kommunen samtidigt?

Längd? En till två timmar.

Workshop om rasismen som våra elever möter

Vad? I projektet Reality Check – Sveriges första app mot rasism har Teskedsorden intervjuat rasifierade ungdomar. Denna workshop bottnar i elevernas berättelser om rasism i skolan och hur de som intervjuats anser att skolan bör agera bättre mot rasism.

Hur? Efter en kortare föreläsning utifrån Reality check fortsätter vi med en workshop om skolans värdegrund. Vi berör bland annat hur rasistiska kommentarer i klassrum och korridorer kan hanteras.

Målgrupp? Skolans ledning och personal i högstadiet och gymnasiet.

Längd? En till två timmar.

Föreläsning om värdegrunden och demokratiuppdraget

Vad? Tillsammans repeterar vi skolans värdegrund och sätter den i ett större sammanhang då vi genom ögonblicksbilder från vår omvärld understryker vi vikten av ett aktivt arbete inom värdegrundens områden. Utifrån Teskedsordens projekt och erfarenheter visas även konkreta exempel på hur mänskliga rättigheter, mångfald, normer och jämställdhet kan lyftas i klassrummet.

Hur? Föreläsning blandas med diskussion i gruppen

Målgrupp? Passar personal i grundskola eller gymnasium. Innehållet anpassas efter era elevers ålder.

Längd? Upp till två timmar.

Workshop om normer och privilegier

Vad? Hur påverkas individers agerande av fördomar och privilegier? Hur agerar vi gemensamt mot kränkande behandling på skolan, och hur borde vi agera? Vilka utmaningar har skolan i det interna mångfaldsarbetet? Denna interaktiva workshop öppnar dörren till dialog om och förståelse för både skolans och individens ansvar för en inkluderande arbetsmiljö.

Hur? Fokus på gemensamma reflektioner, engagemangsskapande övningar, praktisk träning och aktivt deltagande. Efter genomförd workshop sammanställer Teskedsorden gruppens diskussioner och slutsatser.

Målgrupp? Passar exempelvis en ledningsgrupp eller lärarlag.

Längd? Upp till två timmar.

Workshop: Källkritik på nätet

Vad?  Budskap på internet och i sociala medier går rakt in i våra uppkopplade liv, utan filter eller förklaring. Detta seminarium diskuterar källkritik och konsekvenserna av att slarva med källkritiken.

Hur? Föreläsning varvas med praktiska exempel och diskussioner i en deltagaraktiv modell.

Vem? Kursledare är Lisa Bjurwald, prisbelönt journalist och författare specialiserad på rasism och näthat.

Målgrupp? Lärare och andra pedagoger, journalister, politiker samt intresserad allmänhet.

Längd? Upp till två timmar

Teskedsorden följer Författarförbundets rekommendationer för arvode.
För bokning eller frågor: info@teskedsorden.se+46 70 750 79 02.