fbpx

Teskedsorden

Utbildningar för

Mångfald, respekt och alla människors lika värde. Hur tar ni värdeorden till faktisk praktik? Teskedsorden erbjuder företag olika former av föreläsningar och workshops. Är du intresserad av att anlita Teskedsorden för ett uppdrag? Läs mer nedan.

Föreläsningar och workshops
om mångfald och representation

Att arbeta för mångfald är frivilligt. Men det är inte frivilligt att motverka diskriminering. Teskedsordens mångfaldsutbildningar ger grundläggande fakta, bidrar till reflektion, inspirerar och stärker er i det interna mångfaldsarbetet. 

Hur kan vi skapa en god arbetsmiljö och motverka fördomar och diskriminering i vardagen? I dagens arbetsliv står det viktiga mångfaldsarbetet alltmer i fokus. Men det är inte alltid enkelt. Välkommen att boka en utbildning där ni tillsammans utforskar detta högaktuella ämne, från vackra värdegrundsord till praktisk handling.

Föreläser gör Teskedsordens ledningsstrateg och expert i sakfrågor Haris Grabovac.

Föreläsning

Vad? En inspirerande föreläsning som ökar medvetenheten om grundlagens diskrimineringsgrunder, kopplat till konkreta situationer i yrkesvardagen och diskuterar varför det är viktigt att med aktiva åtgärder arbeta för mångfald.

Hur? Föreläsning varvas med reflektioner i gruppen.

Målgrupp? Passar som gemensam aktivitet för en ledningsgrupp eller på konferens såväl som temalunch med personalen. Föreläsningen kan ges vid ett enstaka tillfälle eller upprepade gånger, exempelvis vid introduktion av nyanställda.

Längd? 60 minuter.

Workshop

Vad? Hur påverkas individers agerande av fördomar och privilegier? Hur agerar vi gemensamt mot kränkande behandling på arbetsplatsen, och hur borde vi agera? Vilka utmaningar har företaget i det interna mångfaldsarbetet? Denna interaktiva workshop öppnar dörren till dialog om och förståelse för både företagets och individens ansvar för en inkluderande arbetsmiljö.

Hur? Fokus på gemensamma reflektioner, engagemangsskapande övningar, praktisk träning och aktivt deltagande. Efter genomförd workshop sammanställer Teskedsorden gruppens diskussioner och slutsatser.

Målgrupp? Passar exempelvis en ledningsgrupp, HR, en arbetsgrupp eller ett projektteam.

Längd? Upp till två timmar.

Halvdag

Om du kombinerar en föreläsning och en workshop blir det till ett inspirationsseminarium där vi varvar föreläsning med diskussion och praktisk träning. Syftet är att inspirera, stärka och ge verktyg i att skapa en god arbetsmiljö och motverka fördomar och diskriminering

Längre samarbeten

Vill ditt företag investera ännu mer tid och kraft tillsammans med oss? Vi tar gärna fram för ditt företag skräddarsydda upplägg som sträcker sig över flera tillfällen, planerar en heldag eller skriver längre samarbetsavtal med företag som delar våra värderingar.

Ett aktivt mångfaldsarbete ökad sannolikheten för att uppnå lönsamhet, ökar kreativiteten inom företaget och kan påverka företagets varumärke till det bättre. 

Teskedsorden arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Att hjälpa företag i det interna mångfaldsarbetet är därför en självklar del av vår verksamhet.

Föreläsningar och workshops
om näthat och källkritik

Workshop: Källkritik på nätet

Vad? Budskap på internet och i sociala medier går rakt in i våra uppkopplade liv, utan filter eller förklaring. Detta seminarium diskuterar källkritik och konsekvenserna av att slarva med källkritiken.

Hur? Föreläsning varvas med praktiska exempel och diskussioner i en deltagaraktiv modell.

Målgrupp? Myndighetspersoner, lärare och andra pedagoger, journalister, politiker samt intresserad allmänhet.

Längd? Upp till två timmar

Workshop: Så hanterar ni hot och hat – en praktisk workshop för redaktioner

Vad? Inga medier kan idag undgå att beröras av hatet på internet. Denna workshop skräddarsys efter era behov och besvarar frågor om hur vi kan undvika att näthatet påverkar den viktiga kontakten med läsarna, hur vi hindrar att näthatet påverkar nyhetsbevakningen och hur vi bör agera om medarbetare blir utsatta.

Hur? En workshop med verkliga och fiktiva fall, gruppövningar och diskussion.

Målgrupp? Chefer och/eller medarbetare på medieredaktion

Längd? Allt från lunchföredrag (45 min) till halvdag är möjligt!

Föreläsning: Extremhögern i Sverige och Europa

Vad? Sedan 1990-talet har den europeiska extremhögern rört sig från samhällets utkanter till de högsta politiska posterna. Den ständiga närvaron av främlingsfientliga element har inte bara gett extremhögern ökat politiskt inflytande. Den har också lett till att intoleransen sipprat ned till medierna och till ”vanliga” medborgare, medan personer som redan hyser radikala åsikter nu vågar lufta dem – inte minst online.

Hur? Föreläsning

Målgrupp? Myndighetspersoner, lärare och andra pedagoger, journalister, politiker samt intresserad allmänhet.

Längd? 60–90 minuter

Pressbild Haris Grabovac. Foto: David Lagerlöf

Föreläsning och workshop: Myter, desinformation och konspirationsteorier.

Vad? En digital föreläsning med uppföljande workshop där ni blir insatta i miljön och miljöerna som sprider konspirationsteorier och rasistiska myter. Föreläsningen ger en introduktion i hur desinformation, fake news och trollfabriker är ett sätt att underminera vår demokrati och workshopen ger praktisk övning i att identifiera och källkritiskt granska vad som är konspirationsteori och vad som är fakta. Vi tar avstamp i historien och följer hur konspirationstänkande och konspirationism har växt fram och vilken form de har idag.

Målgrupp? Organisationer som vill få en ökad förståelse och motståndskraft vad det gäller felaktig spridning av information.

Längd? 60 + 90 minuter

Har du frågor? Kontakta info@teskedsorden.se, +46 70 750 79 02. Ange dina förutsättningar så återkopplar vi med förslag och kostnadsestimat. 

Läs här om vårt utbildningssamarbete med Infranord.