Teskedsorden

Mångfald, respekt och alla människors lika värde. Hur tar ni värdeorden till faktisk praktik? Teskedsorden erbjuder företag olika former av föreläsningar och workshops. Är du intresserad av att anlita Teskedsorden för ett uppdrag? Läs mer nedan.

Teskedsorden erbjuder olika former av föreläsningar och workshops, för varierande målgrupper och sammanhang. Vi utgår från våra erfarenheter och har tydlig koppling till gällande styrdokument, nationell lagstiftning samt internationella konventioner och förordningar.

Teskedsordens målsättning är att främja positiva attityder i samhället och tillsammans skapa platser där alla människor är lika mycket värda. Vi arbetar gärna med kultur och berättelser som ett sätt att engagera och inspirera till reflektion och samtal. Några av Teskedsordens uppdragsgivare under 2018 är Regionteater Väst, Tillsammans, Bygdegårdarnas riksförbund, Cupole Consulting, Infranord AB och Riksbyggen.

Våra utbildningar syftar till att:

  • Synliggöra och öka medvetenheten kring mångfald, identitet och normer.

  • Synliggöra fördomar, vardagsrasism och diskriminering och reflektera kring hur detta kan motverkas.

  • Öppna upp för dialog och bidra till kunskap och ett engagemang i att skapa positiva förändringar i samhället.

Våra arbetsmetoder kombinerar teori med praktik, exempelvis genom att vi använder interaktiva moment som individuella och gemensamma övningar. Utbildningens längd och innehåll anpassar vi efter era behov och önskemål. Teskedsorden kan även anlitas för längre samarbeten eller som moderator eller samtalsledare. För arvode följer vi Författarförbundets rekommendationer.

Arbetet för mångfald och tolerans är en del i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöuppdraget. Teskedsordens material och metoder är ett tillgängligt och inkluderande sätt att öka medvetenheten och motverka diskriminering och kränkande behandling och främja den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

För bokning eller frågor: info@teskedsorden.se+46 70 360 04 79.

Läs här om vårt utbildningssamarbete med Infranord.