Teskedsorden

Mångfald, respekt och alla människors lika värde. Hur tar ni värdeorden till faktisk praktik? Teskedsorden erbjuder företag olika former av föreläsningar och workshops. Är du intresserad av att anlita Teskedsorden för ett uppdrag? Läs mer nedan.

Att arbeta för mångfald är frivilligt. Men det är inte frivilligt att motverka diskriminering. Teskedsordens mångfaldsutbildningar ger grundläggande fakta, bidrar till reflektion, inspirerar och stärker er i det interna mångfaldsarbetet.

Hur kan vi skapa en god arbetsmiljö och motverka fördomar och diskriminering i vardagen? I dagens arbetsliv står det viktiga mångfaldsarbetet alltmer i fokus. Men det är inte alltid enkelt. Välkommen att boka en utbildning där ni tillsammans utforskar detta högaktuella ämne, från vackra värdegrundsord till praktisk handling.

Föreläsning

Vad? En inspirerande föreläsning som ökar medvetenheten om grundlagens diskrimineringsgrunder, kopplat till konkreta situationer i yrkesvardagen och diskuterar varför det är viktigt att med aktiva åtgärder arbeta för mångfald.

Hur? Föreläsning varvas med reflektioner i gruppen.

Målgrupp? Passar som gemensam aktivitet för en ledningsgrupp eller på konferens såväl som temalunch med personalen. Föreläsningen kan ges vid ett enstaka tillfälle eller upprepade gånger, exempelvis vid introduktion av nyanställda.

Längd? 60 minuter.

Workshop

Vad? Hur påverkas individers agerande av fördomar och privilegier? Hur agerar vi gemensamt mot kränkande behandling på arbetsplatsen, och hur borde vi agera? Vilka utmaningar har företaget i det interna mångfaldsarbetet? Denna interaktiva workshop öppnar dörren till dialog om och förståelse för både företagets och individens ansvar för en inkluderande arbetsmiljö.

Hur? Fokus på gemensamma reflektioner, engagemangsskapande övningar, praktisk träning och aktivt deltagande. Efter genomförd workshop sammanställer Teskedsorden gruppens diskussioner och slutsatser.

Målgrupp? Passar exempelvis en ledningsgrupp, HR, en arbetsgrupp eller ett projektteam.

Längd? Upp till två timmar.

Halvdag

Om du kombinerar en föreläsning och en workshop blir det till ett inspirationsseminarium där vi varvar föreläsning med diskussion och praktisk träning. Syftet är att inspirera, stärka och ge verktyg i att skapa en god arbetsmiljö och motverka fördomar och diskriminering

Längre samarbeten

Vill ditt företag investera ännu mer tid och kraft tillsammans med oss? Vi tar gärna fram för ditt företag skräddarsydda upplägg som sträcker sig över flera tillfällen, planerar en heldag eller skriver längre samarbetsavtal med företag som delar våra värderingar.

Ett aktivt mångfaldsarbete ökad sannolikheten för att uppnå lönsamhet, ökar kreativiteten inom företaget och kan påverka företagets varumärke till det bättre. 

Teskedsorden arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Att hjälpa företag i det interna mångfaldsarbetet är därför en självklar del av vår verksamhet.

För bokning eller frågor: info@teskedsorden.se, +46 70 360 04 79. Ange dina förutsättningar så återkopplar vi med förslag och kostnadsestimat. Teskedsorden utgår ifrån Författarförbundets rekommenderade arvoden.

Läs här om vårt utbildningssamarbete med Infranord.