Teskedsorden

Teskedsorden kan anlitas för workshops, föreläsningar, panelsamtal eller som rådgivare i våra frågor, både för skolpersonal, företag och organisationer. Här är några exempel på områden där vi kan bidra med kunskap, utbildning, material.

Våra föreläsare

Camilla Rehn 
Utbildningsansvarig

Camilla Rehn har alltid arbetat för att vara en positiv kraft i vår demokrati. I grunden är Camilla legitimerad lärare och de senaste 14 åren har hon arbetat i Riksdagshuset, demokratins hjärta, som en av riksdagens skol-kommunikatörer. En röd tråd i hennes engagemang är att hitta givande sätt att diskutera komplicerade frågor. Då gillar hon att ta avstamp i exempelvis verkliga händelser, upplevelsebaserat lärande eller kulturella uttryck.

E-post: camilla.rehn@teskedsorden.se
Telefon: +46 72 226 49 42

Lisa Bjurwald
Chef för Opinion & Påverkan

Lisa har 20 års erfarenhet som journalist, både i Sverige och utlandet. Hon har skrivit för Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt ingått i antirasistiska Expos redaktion. 2010 fick hon Europaparlamentets journalistpris i Sverige (presskategorin) för ett Expo-reportage om islamofobi. 

Lisa är också författare och har utkommit med tre böcker: God dag kampsyster (med Maria Blomquist, 2009), Europas skam (2011) samt Skrivbordskrigarna. Hur extrema krafter utnyttjar internet (2013). Lisa är utbildad i statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan vid Försvarshögskolan och Uppsala Universitet.

E-post: lisa.bjurwald@teskedsorden.se

Lovisa Fhager Havdelin
Generalsekreterare

Lovisa Fhager Havdelin föreläser utifrån gedigna kunskaper om mänskliga rättigheter om en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor.  Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och deltog 2016 i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. 

E-post: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se

Irupé Pozo Graviz
Projektledare

”Så kan man väl inte heta om man är svensk?” Irupé Pozo Graviz föreläser om att inte alltid få höra till, om identitetsskapande och jämställdhet. Irupé tror på att litteratur, konst, musik och skapande bygger broar mellan människor och ökar förståelsen. Hon är utbildad i utbildningsvetenskap och media och kommunikation och arbetar på Teskedsorden som projektledare och föreläsare. Irupé håller föreläsningar för alla målgrupper.

E-post: irupe.pozo-graviz@teskedsorden.se

Theo Tamim
Projektassistent

Theo Tamim vill med sina egna erfarenheter av att växa upp som svart i Sverige och det svenska skolsystemet vara med och förändra på ett positivt sätt förutsättningarna för kommande generationer. Theo föreläser om anti-rasism och civilkurage utifrån appen Reality Check och bidrar med sina föreläsningar till inspiration till ett solidariskt Sverige där alla målgrupper och minoriteter kan känna sig trygga.

E-post: theo.tamim@teskedsorden.se

Naomi Grossman
Projektledare och kommunikatör

Naomi Grossman arbetar med frågor om hur främlingsfientlighet, rasism och intolerans formas och växer i dagens samhälle och har en tro på att utbildning och möten är grundpelare för ett tolerant och öppet samhälle. Naomi är utbildad i pedagogik och genusvetenskap och föreläser för alla målgrupper om bland annat tolerans, diskriminering och normkritik. 

E-post: naomi.grossman@teskedsorden.se