Teskedsorden

Utbildning för frivilligvänner

Under söndagen höll vi Teskedsordens första utbildningsträff för våra nya frivilligvänner. Det var en en solig vintermorgon och vi träffades på vårt kontor på Riddarholmen. Efter en introduktion av alla deltagare, bjöd vi på föreläsningar baserat på önskemål av de deltagande.
Lisa Bjurwald höll en föreläsning om näthatet och hatets spridning i dagens samhälle och anonymitetens skydd som hon beskrev som en virtuell osynlighetsmantel.
Det har sedan internets spridning skapat en enorm revolution för extremhögern vilka nu har möjlighet att synas och sprida propaganda på ett annat sätt än förr.
Intresset var stort att lära sig mer om Teskedsordens bakgrund, våra pågående projekt och toleransbegreppet enligt Teskedsorden.
Som avslutning på träffen uppmuntrades våra frivilliga att sprida symbolen Tesked till närstående så vi tillsammans kan släcka elden som fanatismen utgör i vår värld.
Stort tack till våra nya engagerade frivilligvänner som vill vara med i vårt arbete för tolerans och mångfald!