fbpx

Teskedsorden

Unn Edberg

Unn Edberg

Unn Edberg är chefredaktör på Vi och VD på Vi Media. Hon har erfarenhet från en rad magasin och dagstidningar, bland annat Chef, Finansliv och Metro. Hon är också engagerad i frågor som pressfrihet och medieutveckling och var i fem år ordförande i Sveriges Tidskrifter, där hon i dag sitter i styrelsen. Hon är också vice ordförande i den publicistiska organisationen Utgivarna. Övriga styrelseuppdrag är Vi-Skogen, Norran och Hem & Hyra.

Teskedsorden för mig: Att ge barn och unga verktyg och ett språk för att prata om tolerans är enormt viktigt. Genom det bygger vi ett bättre samhälle från grunden. Jag uppskattar att Teskedsorden verkar genom kultur för att nå sina mål. Inget kan vara mer kraftfullt.

Lämna en kommentar