Teskedsorden

Tre frågor till David Castellanos

Tre frågor till David Castellanos

Vi ställer tre frågor till David Castellanos som gör rösten till Levi i Reality Check!

Varför ville du göra rösten till Levi?
Jag valde att göra rösten till Levi på grund av den ökande antisemitismen i Sverige. Religionsfrihet är en av regeringsformens mest grundläggande satser och därför bör det vara en självklarhet att som jude kunna uttrycka sin religion offentligt.

Varför tycker du det är viktigt att lyfta antisemitism?
Just antisemitism är så viktigt att lyfta på grund av att, bland annat, judar i Malmö och Umeå inte alltid kan utöva judendomen till fullo på grund av det förtryck och de fördomar som finns.

Vad var roligast med att spela in?
Det roligaste med att kunna spela in Levi var att kunna bidra till att fler vet om antisemitismen i Sverige och att situationerna i Reality Check faktiskt har hänt och olyckligtvis förmodligen kommer att uppstå igen.

Lämna en kommentar