Teskedsorden

Toleransprojektet omnämns i pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, 140408

Stärkt krisberedskap mot främlingsfientlighet och rasism

Under våren 2014 kommer regeringen lägga en skrivelse om mänskliga rättigheter till riksdagen. Skrivelsen kommer ha särskilt fokus på åtgärder mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Bland insatserna finns åtgärder för höjd krisberedskap mot främlingsfientlighet.
…erfarenheter från kommuner som bedriver ett långsiktigt arbete för tolerans, som till exempel Kungälv, ska spridas…
Läs mer här.