fbpx

Teskedsorden

Tillsammans tar vi barnkonventionens ord till praktik!

Tillsammans tar vi barnkonventionens ord till praktik!

Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. Det innebär ett ökat kunskapsbehov hos dom av oss som på något sätt arbetar med, för eller om barn. Med detta som utgångspunkt åkte Teskedsordens projektledare Marie Spörndly till Göteborg för att träffa ett 60-tal förskolepedagoger och personal från Medborgarskolans förskolor och prata Barnens Planet och barnkonventionen.

Dagen inleddes med att inventera gruppens kunskaper om barnkonventionen. Medför rättigheterna i konventionen även att barnen har skyldigheter? Har verkligen alla FN:s medlemsstater gått med i barnkonventionen? Vem har ansvar för att barnkonventionen efterlevs?

Förmiddagen ägnades vidare åt vad som ligger bakom beslutet av att göra konventionen till svensk lag och vad vi hoppas/tror kommer att ändras till det bättre. Teskedsordens material Barnens Planet har sin utgångspunkt främst i artikel 2, om att alla barn har samma rättigheter och lika värde, samt artikel 12, om alla barns rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Vi samtalade utifrån Barnens planet om hur personalen kan göra rättigheterna synliga för de barn som de träffar varje vecka.

Eftermiddagens fokus låg på erfarenhetsutbyte. Även om förskolorna har samma huvudman ligger de geografiskt utspridda och har olika upptagningsområden. Vi började med att se och lyssna på av en del av talet The danger of a singel story av Chimamanda Ngozi Adichie. Gruppvis fick de fundera över hur de ska se till att deras förskolebarn inte endast får ta del av en historia. Viktigt att se det som redan görs och sedan identifiera det saknas och som behövs förbättras. Här fick de chans att byta erfarenheter med varandra. Hur gör ni på er förskola för att bredda perspektivet för barnen? Hur gör vi vår verksamhet inkluderande och demokratisk? Många tips kom upp bl.a. att se till att det finns böcker på olika skriftspråk, att visa nyfikenhet och vilja att lära känna barnens hemkulturer och språk, att inventera förskolans leksaker och att ha fokus på våra likheter som människor.

Tack till alla deltagare och Medborgarskolans förskolor för ert engagemang och kloka ord och tankar. Tillsammans tar vi barnkonventionens ord till verklig praktik!

Marie Spörndly, Projektledare Teskedsorden

Lämna en kommentar