fbpx

Teskedsorden

Teskedsorden kan anlitas för workshops, föreläsningar, panelsamtal eller som rådgivare i våra frågor. Här är några exempel på uppdrag vi genomfört tillsammans med både lärare, elever, företag och organisationer.