fbpx

Teskedsorden

Teskedsorden på fredsutbildning i Moldavien

Under ett års tid har Svenska Freds, tillsammans med Teskedsorden, drivit en fredsutbildning för pedagoger från de moldaviska konfliktområdena. I september träffades gruppen för fjärde gången, i den omtvistade regionen Gagauzien.
– Det har skett en fantastiskt utveckling, säger Lovisa Fhager Havdelin, Teskedsordens verksamhetschef.
moldavien ny
Moldavien är ett land splittrat av territoriella tvister, som stundom lett till väpnade konflikter, som den mellan Moldavien och utbrytarregionen Transnistrien i början på 1990-talet. Idag råder det fred i regionen. Men freden är spänd. Och misstänksamheten mycket stor. Det märks inte minst i utbildningen, där de lokala lärarförbunden inte samarbetar och utbildningsmaterialet innehåller stigmatiserande beskrivningar av de andra grupperna. Konflikten överförs så till nästa generation.
Det vill Svenska Freds, i samarbete med Teskedsorden, undvika. Så tillsammans med lokala organisationer, lärare och departement har man instiftat en fredsfrämjande utbildning, för förskole- och lågstadiepedagoger från Moldavien, utbrytarrepubliken Transnistrien och semi-autonoma Gagauzien. 35 pedagoger har under det gångna året träffats fyra gånger.
– De första träffarna var så laddade att de fick genomföras på neutral mark. Grupperna satt delade och pratade inte med varandra mer än det som var absolut nödvändigt. Så nästa gång bjöd vi in dem till Sverige, där de bland annat fick besöka en svensk skola, säger Lovisa Fhager Havdelin, verksamhetschef på Teskedsorden som deltar som utbildningsexpert i projektet.
De gästande pedagogerna förvånades av den svenska skolmiljön. Eleverna gick i strumplästen. Lärarna var inte auktoritära, eleverna var inte kuvade. Samtalet var mer demokratiskt, mindre hierarkiskt. Vi har lång väg kvar att gå, summerade en av pedagogerna.
– Nu sista gången träffades vi i konfliktregionen Gagausien, något som inte alls var självklart tidigare. Men utvecklingen har varit fantastisk!  Nu har det här blivit en grupp, med människor som kan sitta utan problem med de som kommer från de andra regionerna. Det finns en annan stämning och det är där man måste börja: de måste få förståelse och empati för människor som kommer från de andra regionerna innan det kan sippra över på barnen, säger Lovisa Fhager Havdelin.
moldavien3Hur har ni lyckats bryta den inledande spänningen?
– Framförallt handlar det om att mötas, att tvingas att integreras. Vi har spenderat många dagar tillsammans, där vi äter frukost, lunch och middag tillsammans. Vi har gjort övningar där vi blandar grupper, där man måste interagera.
Björn Eriksson, Svenska Freds projektledare i Östeuropa, betonar också projektets spontana spridning:
– Från ett gräsrotsperspektiv sett är det också trevligt att när vi väl påbörjat kursen så har den spridits mycket av sig själv. Lärare får höra om kursen från andra lärare, och ser sedan till att även deras skola inför den. Just eftersom kursen är precis vad de känner de behöver pga av ofta problematiska situationer och negativa bilder gentemot andra folkgrupper.

Vad fortsätter nu?moldavien2
– Det vi står inför nu är att hitta finansiering för att kunna fortsätta det här arbetet, för att man så tydligt kan se förändringen. Då inser man att det här måste fortsätta , vi kan inte släppa det här nu, säger Lovisa Fhager Havdelin, verksamhetschef på Teskedsorden.