fbpx

Teskedsorden

Teskedsorden medverkar på Globala skolan arrangemang med Janne Teller i Malmö 30 april

I dagens alltmer globala och mångkulturella samhälle blir vi alltmer berörda av krigets realiteter och hur det är att vara flykting. Den ökade rörligheten av människor mellan olika världsdelar som globaliseringen medverkat till, innebär att vi på ett mer omedelbart sätt konfronteras med människors livsöden i krigens spår. En alltmer ofrånkomlig fråga blir: Vad innebär det att vara flykting?
Målgrupp: Pedagoger alla stadier, skolans ledning samt lärarstuderande.
Tid: Kl:8.45-12.00
Plats: Malmö Högskola, Orkanen, E337
Avgift: Ingen avgift. Fika ingår.
Sista anmälningsdag: 2013-04-23
För att läsa inbjudan klicka här.