fbpx

Teskedsorden

Teskedsorden i Almedalen 2019

Självklart finns Teskedsorden på plats även i år på Sveriges största demokratiska mötesplats – Almedalen.

Du kan höra oss på följande samtal:

Hur skapar vi en motståndskraftig demokrati?
2 juli, kl.15.30 – 16.30 i Ideella Trädgården

För att uppnå en motståndskraftig demokrati behövs det mer tillit mellan människor, en ökad medmänsklighet och ett mer värderingsstyrt samhälle. Demokratin är hotad idag av antidemokratiska krafter såsom främlingsfientlighet, rasism, nazism och desinformation. Vi ser samma högervindar idag som under Raoul Wallenbergs tid. Raoul Wallenberg Academy och Teskedsorden arrangerar i Almedalen ett panelsamtal med röster från experter, organisationer, skola och kommuner.

I panelen:
✨  Johanna Westien, Tf generalsekreterare, Raoul Wallenberg Academy
✨  Mattias Beijmo, Författare och journalist
✨ Victoria Escobar, Medgrundare och operativ chef, Changers Hub
✨ Zaynab Ouahabi, Nationell samordnare för ”Gör din röst hörd”, ABF

Moderator: Lisa Bjurwald, Chef Påverkan och Opinion, Teskedsorden
Teckenspråkstolkning och teleslinga finns. Entré och lokal tillgänglig för rullstol.
Facebook-event här!

📣

Väckarklocka: Lagomsäkert eller trygghetsknarkande samhälle?
3 juli, 8.00 – 8.45 på Strandvägen H551

Samtal arrangerat av Göteborgs universitet, Jonsereds Herrgård, Västsvenska Arenan

 Ökad hotbild och växande extremism tycks ha försatt samhället i ett permanent stresstillstånd. Men hur balansera fri- och rättigheter med trygghetsbehov och säkerhetsansvar om rädslan tar över? Om ideologiska skiljelinjer, populistisk alarmism, och att undergräva det vi försöker skydda: demokratin.

I panelen:
✨ Lisa Bjurwald, Chef, Påverkan och opinion, Teskedsorden
✨ Christer Mattsson, Forskare och föreståndare, Segerstedtsinstitutet, Göteborgs universitet
✨ Lena Ulrika Rudeke, Verksamhets- och programansvarig (moderator), Jonsereds Herrgård, Göteborgs universitet
✨ Ahn-Za Hagström, Chefsanalytiker, Säpo

Samtalet modereras av: Eva Staxäng, Programansvarig Jonsereds Herrgård, Göteborgs universitet

📣

Vikten av att motverka diskriminering på arbetsplatsen
4 juli, 10.30 – 11.15, Vattenfalls scen på Mellangatan 9A

Det är varje företags ansvar att motverka rasism, främlingsfientlighet, och diskriminering. Men hur lyckas man i det interna mångfaldsarbetet? Och vilka utmaningar finns?

Dagens företag behöver spegla vårt diversifierade samhälle – eller bli omsprungna. I detta samtal diskuteras exempel från näringslivet i syfte att lyfta både framgångsfaktorer och utmaningar i det interna mångfaldsarbetet. Vi diskuterar också den nationalism och intolerans som ökar vikten av att jobba med dessa frågor; både för Sveriges demokrati och för de positiva ekonomiska effekterna för företag.

Teskedsorden arbetar för ett inkluderande Sverige. Välkommen till ett samtal på Vattenfall Sveriges scen i Almedalen som vill inspirera dig till att lyfta ditt företags interna mångfaldsarbete till nästa nivå. Hur gör man och varför är det viktigt?

I panelen:
✨ Annika Viklund, VD, Vattenfall Eldistribution
✨ Nasim Khosravi, Mångfaldskonsult, PWC
✨ Saeid Esmaeilzadeh, Serieentreprenör och medgrundare, Serendipity Group
✨Camilla Rehn, Utbildningsansvarig, Teskedsorden
✨ Jeanet Corvinius, Styrelseledamot, Byggcheferna

Samtalet modereras av: Lisa Bjurwald, Chef Opinion & Påverkan, Teskedsorden
Samtalet teckenspråkstolkas. Entré och lokal tillgänglig för rullstol.
Facebook-event här!

📣

Var dags rasism – vilket ansvar tar du och jag och civilsamhället för att motverka rasism?
4 juli, 16.30 – 17.15 i Ideella Trädgården

Samtalet arrangeras av IM – Individuell Människohjälp och Sensus studieförbund

För den enskilde gör rasismen ont och är begränsande. För samhället är det ett problem som behöver ses, erkännas och ständigt bemötas, för att alla ska ha samma möjligheter att leva och verka. Även i civilsamhället behöver denna fråga lyftas. Hur kan vi höja antirasismens status? Antirasism är inte bara en åsikt, det är en mänsklig rättighet. IM visar en ny kortfilm om rasism i vardagssituationer. Efteråt har vi ett samtal med interaktiva inslag om ditt och mitt och civilsamhällets ansvar i arbetet mot rasism. Hur går vi vidare?

I panelen:
✨ Dona Hariri, Jurist och 2016 års IM-pristagare
✨ Naomi Grossman, Kommunikatör och projektledare, Teskedsorden
✨ Ayman Adel Amin, MR-aktivist
✨ Lovette Jallow, Samhällsaktivist, influencer och 2019 års IM-pristagare

Samtalet modereras av: Martin Nihlgård, Generalsekreterare, IM – Individuell Människohjälp

Lämna en kommentar