fbpx

Teskedsorden

Tack Vattenfall och Infranord!

Tack Vattenfall och Infranord!

Vi på Teskedsorden vill rikta ett stort och varmt tack till Vattenfall och Infranord AB som valt att i år skänka sina julgåvor till Teskedsordens arbete för ett mer tolerant och medmänskligt samhälle.

Vattenfall motiverar sitt val:

På Vattenfall främjar vi mångfald och en inkluderande kultur där alla ska behandlas med värdighet. Vår julgåva i år går till Teskedsorden.

Teskedsorden är en NGO som fokuserar på att sprida kunskap om demokrati och alla människors lika värde genom utbildningar och opinionsbildning.

De vänder sig särskilt till unga människor genom skolprojekt riktade till såväl lärare som elever. Vi tycker Teskedsordens verksamhet går hand i hand med vad vi står för!

Infranord motiverar:

Det arbete som Teskedsorden gör går helt i linje med Infranords arbete för ökad tolerans och respekt människor emellan.

Era gåvor gör stor skillnad och möjliggör att Teskedsorden kan nå ut och träffa ännu fler barn och unga för att främja positiva attityder, mångfald och tolerans. Det är tillsammans vi står upp för mångfald och mot fördomar, intolerans och rasism.

Vill ditt företag också skänka en gåva till Teskedsorden? Läs mer här: https://teskedsorden.se/stod-oss/foretagsvan/ eller hör av dig till oss direkt på info@teskedorden.se // 070 750 79 02

Lämna en kommentar