fbpx

Teskedsorden

Sverigekunskap för nyanlända

Sverigekunskap för nyanlända

Fram till sommaren 2019 utbildade Campus Nyköping integrationspedagoger. Inom ramen för utbildningen gavs kursen Sverigekunskap för nyanlända. Vi på Teskedsorden fick under två år förtroendet att planera, leda och examinera kursen.

För att skapa en tydlig struktur och lyfta relevanta teman valde Teskedsorden att fokusera kursens tio moment kring grundlagen Regeringsformens första kapitel. Det gav deltagarna relevanta kunskaper inför sitt framtida arbete som integrationspedagoger. Denna röda tråd genom kursen är ett bra exempel på hur Teskedsodens kompetens inom MR, demokrati och diskriminering samspelar!

”Kursen i sin helhet är bra och aktuell. Den ger praktiska verktyg till integrationspedagog. Väl strukturerad, förberedande länkar till kommande uppgift, bra feedback från lärarna.”

”Duktiga lärare och tydliga instruktioner”

Beställare: Campus Nyköping
Ort: Nyköping, deltagare från hela landet

Är du intresserad av ett liknande upplägg?
Kontakta Teskedsorden med din utmaning!

Lämna en kommentar