Teskedsorden

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad, 140430

Kommunstyrelsen fastställde på onsdagen Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad som ska användas i arbetet med att motverka diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.
Utvecklingsplanen ger nämnder i uppdrag att analysera sin egen verksamhet utifrån ett antidiskrimineringsperspektiv och hitta åtgärder för att deras verksamheter ska bli fria från diskriminering. Stadskontoret ska ta fram en verktygslåda för hur förvaltningarna kan göra normkritiska analyser av sina verksamheter. Det är ett nydanande arbete som inte finns någon annanstans än men ett mycket viktigt verktyg för att kunna komma tillrätta med diskriminering.
Läs mer här.