Teskedsorden

Stoppa alla partibesök på skolor tills reglerna ändrats DN Debatt 140526

Oförenliga principer. Enligt JO gäller objektivitetsprincipen när extremister knackar på skolans dörr. Men yrkesetiken gör det otänkbart att släppa in nazister i skolan. Det är vårt ansvar att säga ifrån. Rektor bör neka alla partier tillträde till dess att reglerna ändrats, skriver Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.
En våg av främlingsfientlighet och extremism väller nu fram över Europa. Samtidigt öppnas skolans dörrar för odemokratiska partier. Skolverkets och JO:s besked att en skola måste ta emot alla partier eller inga alls har väckt starka reaktioner bland lärare och skolledare. Om några partier bjuds in till skolan kan vilket parti som helst kräva tillträde. Extremistiska åsikter som nazism och rasism och befarade kränkningar är inte skäl för rektor att neka.
Skolan ska vara en trygg plats för alla. Nazistiska och rasistiska åsikter står i direkt strid med skolans värdegrundsuppdrag. Det är skolans skyldighet att förhindra att elever utsätts för kränkningar. Lärarförbundet, som organiserar majoriteten av alla lärare och skolledare, kan aldrig acceptera nazism och rasism i skolan. Men vi kan inte heller uppmana våra medlemmar att trotsa regelverket och utsätta sig för risken att kritiseras av JO. Den enda rekommendation vi kan ge är att skolor som löper risk att få oönskade besök av odemokratiska partier måste säga nej till alla partier. I stället kan lärarna låta eleverna möta de demokratiska partierna utanför skolan.
Läs hela artikeln här.