fbpx

Teskedsorden

Det finns sätt att bidra till en bättre värld även efter livets slut. Du kan välja att stödja Teskedsordens arbete för mångfald genom ditt testamente. Alla gåvor oavsett storlek mottages med stor tacksamhet.

När du upprättar ditt testamente kan du välja att låta dina tillgångar gå till Teskedsordens verksamhet för mångfald och tolerans. Du anger då detta i testamentet och uppger vårt organisationsnummer: 802425-9361.

Tänk på att det finns vissa formella krav att uppfylla, bland annat måste två vittnen vara närvarande när du skriver under testamentet.