Teskedsorden

Det finns sätt att bidra till en bättre värld även efter livets slut. Du kan välja att stödja Teskedsordens arbete för mångfald genom en minnesgåva i samband med någons bortgång. Alla gåvor oavsett storlek mottages med stor tacksamhet.

Med en minnesgåva kan du hedra minnet av en närstående. Din gåva bidrar till vårt motto: En röst för mångfald. För att skänka en minnesgåva sätter du in ditt bidrag på Teskedsordens PlusGiro: 900275-9 eller BankGiro: 900-2759 och anger namnet på den du vill hedra.

Här kan du själv ladda ner och skriva ut minnesbladet eller kontakta oss på via formuläret, så skickar vi minnesbladet till dig via post.