fbpx

Teskedsorden

Det finns sätt att bidra till en bättre värld även efter livets slut. Du kan välja att stödja Teskedsordens arbete för mångfald genom en minnesgåva i samband med någons bortgång. Alla gåvor oavsett storlek mottages med stor tacksamhet.

Med en minnesgåva kan du hedra minnet av en närstående. Din gåva bidrar till vårt motto: En röst för mångfald. För att skänka en minnesgåva sätter du in ditt bidrag på Teskedsordens PlusGiro: 900275-9 eller BankGiro: 900-2759 och anger namnet på den du vill hedra.

Här kan du själv ladda ner och skriva ut minnesbladet eller kontakta oss på info@teskedsorden.se, så skickar vi minnesbladet till dig via post.