fbpx

Teskedsorden

Vill ditt företag göra en viktig insats för en mer tolerant värld? Att engagera sig i Teskedsordens arbete för att främja positiva attityder i samhället bidrar inte bara till en bättre omvärld utan även till ett starkare varumärke och stoltare kunder och medarbetare.

Teskedsorden sätter stort värde på våra företagssamarbeten. Vi välkomnar stöd från alla organisationer som delar våra värderingar om mångfald, tolerans och alla människors lika värde. Teskedsordens företagssamarbeten kan se ut på olika sätt och vi är öppna för alla former av stöd, som pro bono-tjänster, kampanjer eller sponsring. Läs mer om vår verksamhet här.

”Vi vill bidra till toleransarbetet bland unga genom att stödja Teskedsorden som under åren har utvecklat en imponerande verksamhet som vi tror väldigt mycket på.”

– Leif Linde, f.d. VD på Riksbyggen, en av Teskedsordens företagssponsorer.

Business as usual

Dags att omsätta ord till handling.
Vi bär alla ett ansvar för att motverka rasismen och en förändring måste ske. Inte bara bland privatpersoner, utan även bland företag.

Företagsvän

Teskedsordens företagsvänner stödjer verksamheten med ett valfritt bidrag. Det är ett enkelt sätt för mindre organisationer att bidra till våra projekt för en mer tolerant värld. Som företagsvän får du diplom och vårt nyhetsbrev om vårt arbete och inbjudningar till events som exempelvis författarsamtal och seminarier.

Partner

Det finns mycket vi behöver hjälp med inom olika områden! Våra partners engagerar sig med pro bono-tjänster utifrån sina specialkunskaper så att så stor del av Teskedsordens insamlade medel kan gå till direkt till skolprojekten. Utifrån er verksamhet och era specifika önskningar skräddarsyr vi tillsammans ett aktivt och långsiktigt samarbete.

Sponsor

Tack vare Teskedsordens sponsorer har vi kunnat genomföra långsiktiga skolprojekt om mångfalds- och toleransfrågor. Som sponsor stödjer du Teskedsordens verksamhet under en längre period i form av verksamhetsstöd eller bidrag till ett större projekt.

Teskedsorden kan erbjuda

  • Nyhetsbrev med information om våra frågor och verksamhet.

  • Bokpaket och annat tryckt och digitalt material anpassat efter organisations behov och önskemål.

  • Inbjudan till olika events, exempelvis seminarier och bokreleaser.

  • Synlighet på Teskedsordens hemsida och i sociala kanaler.

  • Banner och logga att använda på er egen hemsida.

  • Föreläsningar eller workshops från Teskedsorden.

  • Diplom.

Läs mer om Teskedsordens ekonomi, kontroll och styrning.

Är du eller ditt företag intresserade av att stödja Teskedsordens verksamhet? Kontakta Marknad och kanslichef Mikael Kesha på mikael.kesha@teskedsorden.se eller 076 17 890 48