fbpx

Teskedsorden

Teskeden är en symbol för handling, och här har du möjlighet att ta ställning för mångfald. Som privatperson kan du stödja oss genom att ge en gåva, stor eller liten. Teskedsorden har 90-konto och välkomnar varje bidrag – varje tesked räknas. Tack!

Så kan du bidra

Teskedsorden är en ideell stiftelse och därmed helt beroende av bidrag. Här kan du välja om du exempelvis vill bli månadsgivare, skänka din aktieutdelning eller hedra en närstående med en minnesgåva. Hur mycket eller lite du än ger är du med i den gemensamma strävan för mångfald och tolerans i vår värld.

Sätt in din gåva till PlusGiro: 900275-9 eller BankGiro: 900-2759 eller med vår betalningslösning nedan.

Du kan sms:a TESKED till 72 901 och bidra med 100 kr/månad. 

Swish: 900 27 59

Så gör vi nytta

Hur minskar vi intolerans och diskriminering?

Forskning visar att när unga får möjlighet att utforska sin empatiska förmåga och sitt perspektivtagande växer förutsättningarna för tolerans. Vidare visar kunskapshöjande insatser ha betydelse för hur vi agerar när vi möter rasism.

Under 2019 har 20 000 lågstadiebarn sett filmen Sarahs resa och talat om barns erfarenhet av flykt och 97% av eleverna som tagit del av Berättelsen om Sverige anser att det är viktigt att rösta i nästa val. Samt över 60 000 app nedladdningar av Reality Check. Läs mer om våra resultat och effekter i Effektrapporten!

Tillsammans skapar vi ett Sverige för alla

Teskedsorden kämpar för ett jämlikt samhälle där allas rättigheter respekteras – oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. 

För att lyckas med detta behöver vi nå barn och unga, de som formar morgondagens samhälle. Med utbildning, inspiration och opinionsbildning arbetar vi för ett samhälle fritt från begränsande normer där alla har lika värde och rättigheter.

Teskeden är en symbol för handling. Vi menar att om alla bidrar, även med en liten insats, en tesked, kan vi skapa förändring. Som givare har du möjlighet att visa att du har tagit ställning för ett samhälle där mångfald är en styrka.

giva_sverige

Vår ekonomi

Teskedsorden innehar 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Max 25% av de totala intäkterna får gå till administrativa kostnader. Resterande 75% ska gå oavkortat till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll gör årligen granskningar där bland annat organisationens metoder för att samla in pengar granskas. Teskedsorden är också medlemmar i Giva Sverige och följer deras kvalitetskod. Läs mer om det här.