fbpx

Teskedsorden

Social distansering kan vara en superspridare av rasism

Social distansering kan vara en superspridare av rasism

Covid-19 och den sociala distanseringen har gjort att internet kommit att spela en ännu större roll i våra liv. För många innebär mer skärmtid under pandemin en ökad risk att utsättas för rasism och hat. För andra, en tillvaro där man får sin rasistiska världsbild bekräftad.

Genom att mäta rasistiska ord, tilltal, begrepp och åsikter i sociala medier och andra forum på nätet kan vi på Teskedsorden konstatera att 1,8 miljoner svenskar nås i genomsnitt varje vecka av rasistiska uttryck på internet. Det motsvarar cirka 250 000 svenskar per dag. Variationerna vecka till vecka är dock stora. Under den första veckan i december var motsvarande siffra 3,2 miljoner svenskar.

Ändå är det bara en bråkdel. Våra undersökningar har genomförts på nätets öppna forum. Hur mycket rasism som uttrycks mellan människor i direktkommunikation eller genom stängda forum, kan vi bara sia om. Social distansering har på många sätt förändrat våra liv och framförallt vår fritid. Men det har inte inneburit ett avbrott i utsattheten för alla de människor som drabbas av rasism i vårt land. Det har bara inneburit att mötet med rasismen inte sker på alla platser där den brukar. Parallellt med det slår radikala nationalistiska sajter rekord i räckvidd, trots att mängder av dem stängs ner.

Nätet har alltid varit en plats för extremhögern att underblåsa rasistiska attityder och strukturer. I takt med att den sociala distanseringen lösgör människor från många av sina vanliga sammanhang, skapas en möjlighet för högerextrema aktörer att fylla tomrummet och nå ut med sin världsbild. Vi vet att det är betydligt fler som är uppkopplade mot idéerna från den högerextrema miljön på nätet än de som är faktiska medlemmar och öppna sympatisörer.

I och med sociala medier kan varje rasistisk kommentar få ett enormt genomslag. Och när så många nås av rasistiska budskap varje dag på nätet, förskjuts normer. Vi står därför inför en potentiell snöbollseffekt där konsumtionen av rasism skapar en risk för att människor radikaliseras. Och att människor som redan innan pandemin upplevde situationen i fikarummet på sina arbetsplatser som ohållbar till följd av rasism, efter pandemin kommer att ha det ännu värre.

Flera rapporter pekar på att rasismen har ökat i spåren av pandemin. Det vi ser ske på nätet nu är oroväckande men det ger oss också en möjlighet att agera innan följderna överraskar oss när restriktionerna väl lyfter. Vi behöver därför rusta oss inför det på våra skolor, våra arbetsplatser och inom hela samhället.

Haris Grabovac

Teskedsorden

Lämna en kommentar