fbpx

Teskedsorden

Social distansering kan vara en superspridare av rasism

Social distansering kan vara en superspridare av rasism

”Covid-19 och den sociala distanseringen har gjort att internet kommit att spela en ännu större roll i våra liv. För många innebär mer skärmtid under pandemin en ökad risk att utsättas för rasism och hat. För andra, en tillvaro där man får sin rasistiska världsbild bekräftad”  

Läs hela artikeln med Haris Grabovac från Teskedsorden, här!

Lämna en kommentar