fbpx

Teskedsorden

Vi har skrivit under Deklaration för en stark demokrati

Vi har skrivit under Deklaration för en stark demokrati

När regeringens kommitté Demokrati 100 år tillfrågade Teskedsorden om att skriva under Deklarationen för en stark demokrati var det självklart för oss att göra det. Demokratin måste värnas varje dag. Det vet vi på Teskedsorden och det är något som genomsyrar hela vår verksamhet.

Genom att skriva under deklarationen åtar sig Teskedsorden följande:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att: 

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Deklarationens text går hand i hand med Teskedsordens målsättningar. Under 2020 förverkligar vi deklarationen på många sätt, bland annat genom projekteten Förbjuden musik och Att lära av Utøya. Dessutom fortsätter vi förvalta appen Reality check och turnerar i skolor tillsammans med skådespelaren Eva Dellerud och pjäsen Jag, mamma och Förintelsen. Det ser vi fram emot.

2020 blir ett viktigt och spännande år för Teskedsorden. Vi hoppas att du är med oss på vår resa för demokrati och för mänskliga rättigheter!

Här kan du läsa Deklarationen för en stark demokrati.

Camilla Rehn
Utbildningsansvarig

Om kommittén:
”Regeringens kommitté Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner.”

Lämna en kommentar