Teskedsorden

Skolspaning 2019

Skolspaning 2019

“Jag lyssnar inte på människor som inte har en vit hudfärg”, så säger en 5-åring på en förskola.

“Jag tycker inte att alla människor är lika mycket värda”, får jag höra från en elev på högstadiet.

“Jag får ett förlåt, sedan händer inget mer. Det räcker inte,” säger flera elever som utsätts för rasism på sina skolor

Det här är några av de vittnesmål som vi på Teskedsorden har fått höra från barn och unga under 2018, i olika delar av Sverige.

För snart 100 år sedan fick kvinnor rösträtt här. Jag tänker ibland på de kvinnor och män som stod där på barrikaderna och med glöd och engagemang kämpade för demokrati och för sina rättigheter.

Under 2019 ser jag att det är dags att väcka den kamplustan igen. Det är dags att kämpa. Vår demokrati behöver utvecklas och försvaras för att överleva, både i samhället i stort och inom skolans väggar. 2019 borde bli ett demokratiår där vi i hela skolan sätter värdegrunden i fokus och förvandlar den till praktik. Vad betyder den för oss? Hur ska vi, alla på skolan, arbeta med värdegrundsfrågor?

Demokratiska värderingar betyder inte bara att det är ”de som är flest som bestämmer”. Att ha rätt att vara den man är en demokratisk hörnsten. Men vi på Teskedsorden ser när skolans värdegrund krockar med den praktiska verklighet som eleverna upplever. Vi har under de senaste åren intervjuat ungdomar i Sverige som utsätts för rasism. Ungdomarna berättar hemska saker för oss, och det handlar både om hur de blir behandlade av jämnåriga och av personal på skolan. Enligt en undersökning vi gör anser hälften av eleverna att det inte pratas tillräckligt om rasism i skolan.

Vi tycker att det räcker nu. 

2019 behöver bli ett år där vi diskuterar demokrati och försvarar alla människors lika värde. Vi måste våga prata om även de svåra frågorna i klassrummet. Skolan är ingen värdeneutral plats, luta dig mot värdegrunden. Och ta hjälp av varandra och andra, då lär vi av varandra och kommer vidare tillsammans.

2019 kan bli ett omvälvande demokratiår. Både i världen och här hemma. Den 1 januari tillträder nationalisten Jari Bolsonaro som president i Brasilien. Och i vår ska Storbritannien lämna EU, med eller utan avtal. Här hemma i Sverige får vi i januari enligt talman Andreas Norlén veta om vi står inför extra val. Vad detta kommer att leda till vet ingen.

2019 blir, vare sig du vill det eller inte, ett år där våra demokratiska värderingar åter kan komma att ifrågasättas. Det är dags att börja förbereda oss på hur vi ska fortsätta stå upp i stormen när de vackra formuleringarna i skolans värdegrund utmanas.

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Vi måste alla hjälpas åt för att se till att vår demokrati utvecklas åt rätt håll. Gör 2019 till ett år för vår demokrati.

Camilla Rehn

Utbildningsansvarig Teskedsorden

Lyssna på krönikan här:

Lämna en kommentar