Teskedsorden

Sju av tio lärare får ingen fortbildning om främlingsfientlighet, DN Debatt 140422

Skolan är central i arbetet för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet i vårt samhälle. Men en ny lärarundersökning visar att det är vanligt med öppet främlingsfientliga åsikter i skolan och att lärare efterfrågar mer fortbildning i dessa frågor. Lärarna måste få stöd i att bemöta rasism och intolerans i klassrummen, skriver integrationsminister Erik Ullenhag och ordföranden i Lärarnas riksförbund Bo Jansson.
“Det krävs ett långsiktigt arbete som inkluderar hela skolpersonalen. Det räcker inte med en engagerad samhällskunskapslärare. Främlingsfientliga uppfattningar som står i strid med principen om allas lika värde utgör ytterst en utmaning mot hela den värdegrund som vår demokrati bygger på.”
Läs mer här.