Teskedsorden

Satsning på kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet, pressmeddelande Regeringskansliet

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Myndigheten ska på ett lättillgängligt sätt sammanställa information om det arbete som utförs av myndigheter, organisationer m.fl. i syfte att förmedla kunskap och sprida information om metoder i frågor om främlingsfientlighet och intolerans. Totalt avsätts 9 miljoner kronor för uppdraget under perioden 2014-2017.
Läs hela pressmeddelandet här.