Teskedsorden

Den 20 juni, på den internationella dagen för flyktingar, släpper Teskedsorden den animerade filmen Sarahs resa. I filmen får vi möta flickan Sarah som tvingas fly sitt hemland på grund av krig. Vi följer henne på flykten, i flyktinglägret, resan över hav och på tåg och den första tiden i det nya landet. Filmen är ett verktyg att tala om flykt, integration, vänskap och allas lika värde med barn mellan 7-9 år.

Sarah - en hjälte på flykt

I filmen Sarahs resa får vi följa henne, i flykten från hemlandet, tiden i flyktinglägret, den farliga resan till trygghet och i arbetet med att bygga upp sig själv och ett liv i det nya landet. Filmen är baserad på boken med samma namn av Imad Elabdala.

Med projektet vill Teskedsorden skapa en motvikt till hopplösheten och förändra bilden av nyanlända barn med flyktingbakgrund. Genom att beskriva dem som hjältar hjälper vi barn som flytt att utveckla självförtroende och med respekt, utan stereotyper och med ett noggrant tillvägagångssätt fokuserar vi i detta projekt på de nyanlända barnens kraft och vilja med bas i historien om Sarah. Vi vill berätta historien om de modiga och starka barn som tog sig hit.

Karaktären Sarah

Sarah är en multi-nationell karaktär, så att barn från alla möjliga kulturer och länder, i synnerhet barn som flytt, ska kunna se sig själva i henne. Historien kretsar kring metaforiska teman och på mötet mellan barn, naturen och deras omvärld. Sarah har en hemlig superkraft – hon kan prata med solen, diskutera med havet och interagera med vinden. Naturen gör historien allmängiltig och gör att alla barn kan relatera till dess tema.

Filmen om Sarah har inte endast potential att stärka barn som själva tvingats fly, den kan även nå och beröra barn som är födda i Sverige. Att skapa förståelse, insikt och medkänsla för barn från andra länder som tvingats fly är viktigt även i aspekten att främja tolerans och motverka fördomar hos barnens klasskamrater. Filmen har stor potential att motverka utanförskap och skapa förutsättningar för nya möten och förståelse barn emellan.

Filmen lanseras den 20 juni 2019 och kommer upp i sin helhet här på vår hemsida med tillhörande lärarhandledning.

Om författaren

Författaren och ingenjören Imad Elabdala flydde 2014 från kriget i Syrien till Sverige. Hans historia och resa – liksom miljontals andras – innebar stora uppoffringar, sorg, förlust och trauma. I Sverige började Imad åter igen arbeta som ingenjör, men kunde inte sluta tänka på de trauman som barn på flykt tvingats och tvingas att uppleva. För att kunna hjälpa barn att bearbeta sorgen, traumat och erfarenheterna av flykten och få dem att börja tro på sig själva igen påbörjade han arbetet med karaktären Sarah. Idag driver Imad Kidnovation – en organisation som med hjälp av storytelling och teknik skapar innovativa produkter för hållbar utveckling. Läs mer om Kidnovation här.