fbpx

Teskedsorden

Välkommen att följa med på Sarahs resa. Sedan 2014 har det kommit runt 120 000 flyktingbarn till Sverige. Många av dessa har upplevt svåra trauman. Sarahs resa är berättelsen om dem. Filmen är ett verktyg att tala om flykt, integration, vänskap och allas lika värde med barn mellan 7 och 9 år.

Sarah - en hjälte på flykt

Berättelser kan fungera som både speglar och fönster – de kan både bekräfta och öppna för nya perspektiv.
I berättelsen om Sarahs resa förvandlas barnet på flykt till en person med känslor, tankar, drömmar och en framtid. Och någon du kan bli vän med.

I filmen Sarahs resa får vi följa henne, i flykten från hemlandet, tiden i flyktinglägret, den farliga resan till trygghet och i arbetet med att bygga upp sig själv och ett liv i det nya landet. Filmen är baserad på boken Sarahs Journey av Imad Elabdala.

Se filmen här till höger!

Kostnadsfri digital utbildning


Teskedsorden erbjuder en kostnadsfri digital utbildning utifrån filmen Sarahs resa. Filmen lyfter frågor kring barns upplevelse av flykt, framtidsdrömmar och att komma till ett nytt land.  

Utbildningen innehåller.   

  • Fördjupning i filmen Sarahs resa och lärarhandledningen  
  • Haris Grabovac personliga berättelse om att tvingas fly som barn 
  • Vilken typ av diskriminering utsätts och riskerar barn som flytt att möta i Sverige. 
  • Metoder och övningar att använda i klassrummet 
  • Erfarenhet- & idéutbyte 

Anmäl dig till ett av två tillfällen och få även ett fysiskt exemplar av lärarhandledningen helt utan kostnad.  

Datum 13 april kl. 15:30-17:00 eller 20 april kl. 15: 30 – 17:00

Sarahs resa som utbildning för förskoleklass och lågstadium finns digitalt och gratis, inklusive lärarhandledning.

Bild från filmen "Sarahs resa" där Sarah ses springa med vindflöjen tillsammans med sina nya kompisar i Sverige

Om Sarah klev in i mitt klassrum skulle jag längta till rasten för att då skulle jag kunna prata mer med henne” – Cecilia, 9 år

Lärarhandledning åk. 1-3

Bild från filmen "Sarahs resa" där Sarah ses springa med vindflöjen tillsammans med sina nya kompisar i Sverige

Karaktären Sarah

Sarah är en multi-nationell karaktär, så att barn från alla möjliga kulturer och länder, i synnerhet barn som flytt, ska kunna se sig själva i henne. Historien kretsar kring metaforiska teman och på mötet mellan barn, naturen och deras omvärld. Sarah har en hemlig superkraft – hon kan prata med solen, diskutera med havet och interagera med vinden. Naturen gör historien allmängiltig och gör att alla barn kan relatera till dess tema.

Filmen om Sarah har inte endast potential att stärka barn som själva tvingats fly, den kan även nå och beröra barn som är födda i Sverige. Att skapa förståelse, insikt och medkänsla för barn från andra länder som tvingats fly är viktigt även i aspekten att främja tolerans och motverka fördomar hos barnens klasskamrater. Filmen har stor potential att motverka utanförskap och skapa förutsättningar för nya möten och förståelse barn emellan.

Om författaren

Författaren och ingenjören Imad Elabdala flydde 2014 från kriget i Syrien till Sverige. Hans historia och resa – liksom miljontals andras – innebar stora uppoffringar, sorg, förlust och trauma. I Sverige började Imad åter igen arbeta som ingenjör, men kunde inte sluta tänka på de trauman som barn på flykt tvingats och tvingas att uppleva. För att kunna hjälpa barn att bearbeta sorgen, traumat och erfarenheterna av flykten och få dem att börja tro på sig själva igen påbörjade han arbetet med karaktären Sarah. Idag driver Imad Kidnovation – en organisation som med hjälp av storytelling och teknik skapar innovativa produkter för hållbar utveckling. Läs mer om Kidnovation här.

Tack till er som gjort detta möjligt!

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Stiftelsen Solkatten
Åke Wibergs Stiftelse
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Stiftelsen Frimurare Barnhuset Stockholm
Skandia – Idéer för livet
Gålöstiftelsen
Ann Sofie Mattsons familjestiftelse
Åhlénstiftelsen
Längmanska Kulturfonden
Och alla privata givare!