Teskedsorden

Teskedsorden ska tillsammans med författaren Imad Elabdala ta fram en animerad kortfilm för barn mellan 7 och 9 år, om hjältinnan Sarah som flytt krig. Läs mer nedan och stöd projektet genom att Swisha valfritt belopp till oss på nummer 123 900 2759. Märk betalningen med Sarahs resa.

I Elabdalas bok Sarahs resa får vi följa henne, i flykten från hemlandet, tiden i flyktinglägret, den farliga resan till trygghet och i arbetet med att bygga upp sig själv och ett liv i det nya landet. Teskedsorden vill lyfta all bokens potential och forma den till en lättillgänglig film som alla föräldrar och pedagoger kan visa för sina elever och barn.

Med projektet vill Teskedsorden skapa en motvikt till hopplösheten och förändra bilden av nyanlända barn med flyktingbakgrund. Genom att beskriva dem som hjältar hjälper vi barn som flytt att utveckla självförtroende och med respekt, utan stereotyper och med ett noggrant tillvägagångssätt vill vi i detta projekt fokusera på de nyanlända barnens kraft och vilja med bas i historien om Sarah. Vi vill berätta historien om de modiga och starka barn som tog sig hit.

Illustration ur Sarahs resa av Imad Elabdala

För att göra detta behöver vi din hjälp!​ Stöd projektet genom att Swisha din gåva på valfritt belopp till oss på nummer 123 900 2759 och märk betalningen med Sarahs resa.

Du kan även sätta in pengar direkt på vårt PlusGiro: 900275-9. Du får ett fint gåvobevis som tack för din gåva. Varje bidrag tar oss närmare målet att kunna skapa filmen. Vi publicerar löpande bidragsgivare och hur insamlingen går här på hemsidan.

Illustration ur Sarahs resa av Imad Elabdala

Karaktären Sarah

Sarah är en multi-nationell karaktär, så att barn från alla möjliga kulturer och länder, i synnerhet barn som flytt, ska kunna se sig själva i henne. Filmen ska fokusera på all rikedom som mångfald för in i vårt samhälle och värld. Historien kretsar kring metaforiska teman och på mötet mellan barn, naturen och deras omvärld. Sarah har en hemlig superkraft – hon kan prata med solen, diskutera med havet och interagera med vinden. Naturen gör historien allmängiltig och gör att alla barn kan relatera till dess tema.

Filmen om Sarah har inte endast potential att stärka barn som själva tvingats fly, den kan även nå och beröra barn som är födda i Sverige. Att skapa förståelse, insikt och medkänsla för barn från andra länder som tvingats fly är viktigt även i aspekten att främja tolerans och motverka rasism hos barnens klasskamrater. Filmen har stor potential att motverka utanförskap och skapa förutsättningar för nya möten och förståelse barn emellan.

Film som verktyg

I filmen används bildspråk och berättelser för att starta samtal om sådant som kan vara svårt att ta upp, som rasism, värderingar och fördomar. I tusentals år har historier om hjältar och hjältinnor använts för att inspirera, motivera och överföra normer och värderingar till barn och unga. Filmen om Sarahs resa stärker barn som själva flytt och bidrar till att ge deras klasskompisar insikt och förståelse för vad de varit med om.

Nyanlända barn med flyktingbakgrund har upplevt tragiska och fruktansvärda händelser på flykt. Dessa påfrestande upplevelser kan leda till en ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa. Att få rätt typ av stöd och hjälp kan hjälpa dessa barn att förbättra sin mentala hälsa.

Illustration ur Sarahs resa av Imad Elabdala

Barn har ofta behov av att reflektera och berätta om sina dramatiska erfarenheter och inte stå ensamma i sitt lidande. Deras berättelser är upplevelser som ingen förälder vill att sitt barn ska behöva vara med om. Isolering och diskriminering, som ofta är del av situationen i ett flyktingläger, såväl som den psykiska (och fysiska) påfrestningen flykten inneburit. Många gånger möts också nyanlända barn antingen som offer med medlidande eller med en negativ attityd. Dessa attityder är varken rättvisa eller konstruktiva. Det är främst dessa barn som Teskedsorden vill inspirera och stärka genom Sarahs historia. Barn från många olika länder har haft hjältar att se upp till men barn på flykt saknar dessa.

Om författaren

Författaren och ingenjören Imad Elabdala flydde 2014 från kriget i Syrien till Sverige. Hans historia och resa – liksom miljontals andras – innebar stora uppoffringar, sorg, förlust och trauma. I Sverige började Imad åter igen arbeta som ingenjör, men kunde inte sluta tänka på de trauman som barn på flykt tvingats och tvingas att uppleva. För att kunna hjälpa barn att bearbeta sorgen, traumat och erfarenheterna av flykten och få dem att börja tro på sig själva igen påbörjade han arbetet med karaktären Sarah. Idag driver Imad Kidnovation – en organisation som med hjälp av storytelling och teknik skapar innovativa produkter för hållbar utveckling. Läs mer om Kidnovation här.