Teskedsorden

Så ska alla kunna få chans att delta. SvD Brännpunkt 140303

Bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Det är ett sätt att markera att självklara åtgärder inte ska ses som en gåva från goda givare utan en rättighet. Därför föreslår regeringen i dag en ny lag kring detta, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP).
“Att förebygga och motverka diskriminering är grundläggande i en demokrati.”
Läs hela artikeln här.