fbpx

Teskedsorden

Så mycket kostar gatuvåldet artikel i Dagens Nyheter 130103

Våldet på gatan har en skyhög prislapp. Ett år av våldsbrott i Södertälje har tio år senare kostat samhället drygt två miljarder. Varje barn som blir livsstilskriminell kan i 40-årsåldern ha orsakat kostnader på upp till 80 miljoner. ”Vi måste börja förstå vidden av det”, säger Patrick Ungsäter, polismästare i Södertälje.
Det är nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog som på uppdrag av stiftelsen Akta huvudet har räknat och prismärkt det våld som utövas i offentlig miljö. Läs hela artikeln här.
Teskedsorden har tillsammans med Expo och Kungälvs Kommun gett samma nationalekonomer i uppdrag att räkna på värdet av förebyggande insatser i form av gäller Toleransprojektet.