Teskedsorden

#RöstaFörDinOrt – smyglansering idag 140221

Nu drar Fryshuset igång kampanjen #Röstafördinort som går ut på att få så många unga som möjligt att nyttja sin rätt att rösta i EP-valet och kommun-, landsting- och riksdagsvalen 2014.
Kampanjens budskap är att få upp ungas medvetenhet om vikten av att rösta. Kampanjen kommer inte att ta politisk ställning i några frågor eller ha några egna talespersoner, men utgår som all annan verksamhet ifrån Fryshusets värdegrund, mångfald och mänskliga rättigheter.
Se videon här!