fbpx

Teskedsorden

Regeringen tillsätter en kommission mot antiziganism

Regeringen har tillsatt en kommission mot antiziganism. Syftet med kommissionen är att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.
Kommissionen består av nio ledamöter varav en majoritet är romer. Ordförande i kommissionen blir Thomas Hammarberg, som bland annat har varit Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter mellan 2006 och 2012.