Teskedsorden

Spela Reality Check – Sveriges första app mot rasism! Spelet är utformat för åldrarna 13 – 19 år och utmanar både fördomar och normer. Med bas i ungas egna berättelser om rasism har vi skapat ett spel som porträtterar vardagsrasismen många unga idag utsätts för. Ladda ner i App Store & Google Play.

“Jag gick i tvåan eller trean, och då var det också en kille som hade kallat mig för n-ordet.” Kille, 17 år

“Min lärare sa att jag skulle vara försiktig med att komma åt den nymålade väggen så att JAG inte skulle färga av mig.” Elev, åk 7-9

“Jag kunde komma hem från skolan och mina klasskompisar hade gömt saker i mitt hår bara för att jag har afro.” Tjej, 19 år

Här ovan är citat från tre elever som vi intervjuade i förarbetet till utvecklingen av projektet Reality Check. Projektet startade december 2016 och under våren 2017 reste Teskedsorden runt i landet för att intervjua ungdomar om deras upplevelser av vardagsrasism. Dessa intervjuer ligger nu till grund för appen Reality Check som finns att kostnadsfritt ladda ner på App Store och Google Play.

Lovisa Fhager Havdelin och Theo Tamim intervjuas i Morgonstudion inför lanseringen av Reality Check, februari 2018.

Reality Check går ut på att du som användare får följa en karaktär under fem dagar och få vara med om dennes upplevelser, upplevelser som är baserade på de intervjuer som utförts. Under spelets gång får spelaren ta del av pop-up fönster med fakta om allt från Sveriges rasistiska historia till tips om vad en kan göra för att motverka rasism och annat intressant som kan hjälpa oss att förstå rasismens mekanismer. Vi vill att när användaren har spelat klart ska känna att hen har ett första hjälpen-kit redo för att kunna se och förstå vardagsrasism samt kunna ingripa när det behövs.

Innehållet i spelet knyter an till skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom att hjälpa elever att träna abstrakt och kritiskt tänkande, samt att koppla det till praktisk handling. En kostnadsfri lärarhandledning medföljer appen.

Reality Check är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt Centrum och Anna-Lindh stiftelsens Svenska nätverk  med stöd från MUCF och Arvsfonden.

Reality Check blev i december 2018 utsedd till Årets Initiativ av Forum, läs en intervju med projektledare Irupé Pozo Graviz här!