fbpx

Teskedsorden

Spela Reality Check – Sveriges första app mot rasism! Spelet är utformat för åldrarna 13 – 19 år och utmanar både fördomar och normer. Med bas i ungas egna berättelser om rasism har vi skapat ett spel som porträtterar vardagsrasismen många unga idag utsätts för. Ladda ner i App Store & Google Play.

Hur är det att leva som en ung muslim, afrosvensk, rom, asiat eller jude idag i Sverige? Vad möts en av för fördomar och rasism? I det interaktiva spelet Reality Check kan du i rollen som en av dessa minoriteter själv uppleva vardagen för en person som blir utsatt för fördomar, rasism och diskriminering. Hur skulle du agera om du blev utsatt? Och hur kan du med hjälp av civilkurage och ökad kunskap förebygga att andra utsätts? 

Händelserna och upplevelserna i Reality Check är baserade på verkliga händelser, under projektets gång har Teskedsorden intervjuat ungdomar runt om i Sverige som fått berätta om sina egna upplevelser av utsatthet och rasism. Deras berättelser ligger till grund för appen som finns att ladda ner kostnadsfritt i App Store och Google Play.

Lovisa Fhager Havdelin och Theo Tamim intervjuas i Morgonstudion inför lanseringen av Reality Check, februari 2018.

Reality Check går ut på att du som användare får följa en karaktär under fem dagar och få vara med om dennes upplevelser av rasism, fördomar och diskriminering. Under spelets gång får spelaren ta del av pop-up fönster med fakta om allt från Sveriges rasistiska historia till tips om vad en kan göra för att motverka rasism och annat intressant som kan hjälpa oss att förstå rasismens mekanismer. Vi vill att när användaren har spelat klart ska känna att hen har ett första hjälpen-kit redo för att kunna se och förstå vardagsrasism samt kunna ingripa när det behövs.

Innehållet i spelet knyter an till skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom att hjälpa elever att träna abstrakt och kritiskt tänkande, samt att koppla det till praktisk handling. En kostnadsfri lärarhandledning medföljer appen.

Idag kan du spela spelet som muslimska Donia, afrosvenska Malcolm, romska Rosa, östasiatiska Jiang-Li, judiska Levi eller samiska Ibba.  Du kan även utgå ifrån dig själv och spela en anonym karaktär.

Reality Check är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt Centrum och Anna-Lindh stiftelsens Svenska nätverk  med stöd från MUCF och Arvsfonden.

Reality Check blev i december 2018 utsedd till Årets Initiativ av Forum, läs en intervju med projektledare Irupé Pozo Graviz här! 

Reality Check är ute på turne med Folkets hus och Parker under hösten 2020. Se när Reality Check visas när dig här.

Introduktionsfilm: Lärare

Introduktionsfilm: Elever

Sponsor