fbpx

Teskedsorden

Radikalisering och demokrati:

Hur motverkar vi extremistiska ideologier, yttranden och beteenden som inte kan tolereras i skolmiljön eller i det övriga samhället? Hur kan vi med våra elever arbeta för att stärka demokratin?

Att tillsammans reflektera om demokratins principer är oerhört viktigt. SÄPO varnar för att främlingsfientliga och radikalnationalistiska idéströmningarna ökar i samhället. Attentatet i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011 är bara ett exempel.

Under 2020 drev Teskedsorden projektet Radikalisering och demokrati: att lära av Utøya. Ett syfte med projektet var att ge skolpersonal inom högstadiet verktyg och metoder för att engagera unga i dialog om högerextremism, demokrati och mänskliga rättigheter.

A photo of a tree at Utoya, with greeting cards in bright colors. On a pink card in the foreground it is written "Never forgotten"
Foto: Det Europeiske Wergelandscentret
Foto: Paul Patrick Børhag

I projektet var det platsbaserade lärandet en viktig del. I platsen finns styrkan i att skapa ett narrativ som väcker känslor som kan leda till fördjupade reflektioner. Hur förhåller man sig till en viss plats och hur kan man använda platsen för att lära om demokrati och mänskliga rättigheter?

Teskedsorden har i projektet samarbetat med European Wergeland Centre (EWC). EWC bildades av EU-kommissionen och Norge tillsammans och arbetar med demokratifortbildning inom hela EU. Bland annat driver EWC utbildningar i demokratiskt medborgarskap som tar avstamp i händelserna i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011.

Lärarhandledning

I handledningen hittar du reflektionsövningar för skolpersonal, övningar att göra tillsammans med elever och tips för var dig som vill lära mer. Här finns också en begreppslista.

Skolans demokratiuppdrag, Att möta högerextrema frågor i klassrummet, Platsen i undervisningen och Utøya 22 juli 2011 är de fyra teman som handledningen berör.

Samtal
I fyra fördjupande samtal möter projektledaren Camilla Rehn Tatiana Håkansson, CG Gustafsson och Ingrid Aspelund. Lyssna gärna tillsammans med dina kollegor!

Skolans demokratiuppdrag

Att möta högerextrema åsikter i klassrummet

Platsen i undervisningen

Utøya 22 juli 2011

Radikalisering och demokrati: att lära av Utøya finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av projektet! Maila Teskedsorden här!