fbpx

Teskedsorden

Högerklicka och spara de bilder du vill använda. Saknar du något, eller har du några frågor, kontakta info@teskedsorden.se

Ladda ner bilder

Camilla Nagler, ordförande i Teskedsordens styrelse.

Ladda ner högupplöst

Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare.

Ladda ner högupplöst

Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare.

Ladda ner högupplöst

Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare.

Ladda ner högupplöst

Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare.

Ladda ner högupplöst

Theo Tamim, Projektassistent.

Ladda ner högupplöst

Logos

Teskedsordens logga i rött "Teskedsorden - en röst för mångfald"