Teskedsorden

Högerklicka och spara de bilder du vill använda. Saknar du något, eller har du några frågor, kontakta naomi.grossman@teskedsorden.se, 070 750 79 02.

Ladda ner bilder

Camilla Nagler, ordförande i Teskedsordens styrelse.

Ladda ner högupplöst

Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare.

Ladda ner högupplöst

Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare.

Ladda ner högupplöst

Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare.

Ladda ner högupplöst

Camilla Rehn, Utbildningsansvarig.

Ladda ner högupplöst

Lisa Bjurwald, Chef för Opinion och Påverkan.

Ladda ner högupplöst

Lisa Bjurwald, Chef för Opinion och Påverkan.

Ladda ner högupplöst

Theo Tamim, Projektassistent.

Ladda ner högupplöst

Lova Wallerö, 
Kanslichef.

Ladda ner högupplöst

Naomi Grossman, Kommunikatör och Projektledare.

Ladda ner högupplöst

Logos