fbpx

Teskedsorden

Teskedsorden delar ut stipendier till människor eller grupper som gjort en insats för ett samhälle inom rasism, diskriminering, demokrati och rättigheter samt för mångfald. Syftet är att uppmuntra och belöna dem som i ord och handling bidrar till en respektfull dialog mellan människor och river murar av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion och politik. 

Vi delar ut ett till två stipendier. Stipendiaterna kan vara enskilda personer, teatergrupper, filmprojekt eller föreningar som på ett brett sätt når ut till både unga och äldre.

 

Trailer till filmen Trevligt folk, som tilldelades Teskedsordens stipendium 2015.

Stipendiater 2019

Fotograf: Toste Severin

Patrik Lundberg

…för att han i sitt arbete som journalist, författare och föreläsare är en outtröttlig röst för en nyanserad samhällsdebatt där varje enskild människas betydelse står i centrum. Hans övertygelse att språket ska vara en brygga till gemenskap i ett hållbart och demokratiskt Sverige inspirerar och engagerar.

Fotograf: Toste Severin

Malin Mattsson Flennegård

…för att hon som lärare i över 20 år stöttat ungdomar att träna sin förmåga till ökad empati och tolerans. I hennes arbete med nyanlända står människors egna berättelser i centrum, och med utgångspunkt i dessa för hon livsviktiga insikter och lärdomar vidare.

Stipendiat 2018

Teskedsordens stipendium 2018 tilldelas nätaktivisten Danny Lam och hans interaktiva Instagramkonto TNKVRT, en plattform där nyheter och berättelser på ett engagerande och pedagogiskt sätt synliggör förtryck, machokultur och vardagsrasism. Kontots många unga följare ges varje vecka utrymme att dela egenupplevda erfarenheter av utanförskap och diskriminering.

Danny Lam är civilingenjörsstudenten från Göteborg som utöver sina studier driver kontot TNKVRT för att sprida kunskap om maktstrukturer. Det gör han med ett storytema varje vecka där kontots följare själva får berätta sina historier ut sitt perspektiv och på sina egna villkor.

Genom att lyfta minoriteters röster tror jag att vi kan bredda människors kunskap och förståelse för hur rasism och förtryck ser ut i Sverige idag. För att motverka normalisering av rasism måste vi aktivt belysa och synliggöra dessa frågor – Danny Lam

TNKVRT har sedan starten 2015 lockat över 50 000 följare, majoriteten mellan 13 och 24 år. Utöver att ge sin publik möjligheten att dela egna upplevelser lyfter TNKVRT också dagsaktuella nyheter om bland annat rasism och diskriminering.

Teskedsordens stipendiat 2018, Danny Lam, driver Instagramkontot @TNKVRT.

Stipendiater 2017

Soran Ismail

…för att han i alla sina roller – som komiker, radiopratare, samhällsdebattör, skribent och medmänniska – med tolerans och humor sätter fingret på fördomar och okunskap. Och för att han alltid väljer dialog före konfrontation.

Kören Gränslösa Röster.

Gränslösa röster

…integrationskören som med musikens kraft skapar möten och relationer mellan människor med vitt skilda bakgrunder och nationaliteter – och därmed uppvisar en spegelbild av det moderna mångfalds-Sverige.

Stipendiater 2016

Journalist Niklas Orrenius.

Niklas Orrenius

…har genom sitt arbete som författare och journalist bidragit till att kartlägga och synliggöra intolerans och extremism.

Klass 6, Lillboskolan i Edsbyn.

Klass 6 på Lillboskolan i Edsbyn

…har samlat in pengar för att hjälpa en skolkamrat och hans familj att ta sig hem efter att de fastnat i det jordbävningsdrabbade Ecuador.

Stipendiater 2015

Det somaliska bandylandslaget tillsammans med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Stillbildsfoto: Skogkvist.

Filip Hammar, Fredrik Wikingsson, Karin af Klintberg och Anders Helgeson

…ligger bakom filmen Trevligt folk, om det somaliska bandylandslaget i Borlänge, som genom sin medmänsklighet och varma humor spräcker fördomar så att det genljuder från Borlänge till långt utanför landets gränser.

”Det känns jätteroligt att filmen uppmärksammas på det här sättet och vi vill hylla det somaliska bandylandslaget som gjort det här möjligt,” 

sa Fredrik Wikingsson när han berättade att pengarna från stipendiet oavkortat kommer att gå till det somaliska bandylandslaget.

Stipendiater 2014

Ebba_Åkerman_2014

Ebba Åkerman

…Invitationsdepartmentet, startat av sfi-läraren Ebba Åkerman, för att det visar oss hur enkelt och lustfyllt det kan vara att föra människor samman: Bjud hem en invandrare som studerar svenska på middag. Språket kommer på köpet, och kanske också en vänskap för livet.

Jason_Diakite_2014

Jason Timbuktu Diakité

Musikern och artisten Jason Timbuktu Diakité för hans antirasistiska synsätt som genomsyras av övertygelsen om människors lika värde – och för att han aldrig missar ett tillfälle, på eller utanför scenen, att sprida sitt budskap om ett mänskligare Sverige.

Stipendiater 2013

Maja Lundberg

Läraren och radiojournalisten Maja Lundberg, outtröttlig i omhändertagandet av sina invandrarelever i Kvarnbacka-skolan i Kista och med en alldeles särskild förmåga att se till människors speciella behov.

IFK Tumba Fotbollsklubb

Kamratföreningen IFK Tumba Fotbollsklubb som med sin årliga turnering Tumbakicken – år 2013 var drygt 1 200 spelare på plats –arbetar aktivt mot främlingsfientlighet och mobbning under mottot ”Ge rasismen rött kort”.

Stipendiater 2012

Kommissarie Lars Serenander

Kommissarie Lars Serenander för att han förändrat Stockholmspolisens sätt att arbeta i lokalsamhället, för att han är inlyssnande och uthållig, respektfull mot den lilla människan och skicklig på konfliktlösning både när det gäller ungdomar och vuxna.

Lärarna Filippa Engellau och Björn Andersson

Lärarna Filippa Engellau och Björn Andersson för det arbete med skolelever som resulterat i musikalen ”Det kunde varit du”, om Wallenberg och hans arbete i Budapest 1944. Den förmedlar viktig samtidshistoria om civilkurage och ett starkt antirasistiska budskap om närheten till de fördomar som gror i vår egen tid.

Stipendiater 2011

Teater Fryshuset

Teater Fryshuset för flera unika föreställningar som skildrar utanförskap och fanatism och därmed gör en viktig insats för ett mänskligare och tolerantare samhälle.

Dirigenten Gustavo Dudamel

Dirigenten Gustavo Dudamel för att han på ett banbrytande sätt och med stort engagemang gör den klassiska musiken tillgänglig för barn och ungdomar, från de fattiga i hemlandet Venezuela till Göteborgs förorter, under temat ”things can change through music”.

Stipendiater 2010

Kerstin Blomberg

Kerstin Blomberg för ”sina stora humanitära insatser och starka engagemang för ökad tolerans – hon har oavbrutet i över 40 år gett människor hopp och livsmod”.

Zana Muhammad

Zana Muhammad för att han ”oförtröttligt verkat för att skapa gränsöverskridande möten som bidrar till minskade fördomar och stärker vikten av allas lika rättigheter i samhället”.

Stipendiater 2009

Vi på Filten

Ungdomsföreningen Vi på Filten, för att de startat Picknickfestivalen ”som sammanför generationer och olika musikstilar till en manifestation för allas lika värde”.

Ale Möller

Musikern och multiinstrumentalisten Ale Möller ”för att han framgångsrikt visat hur kreativiteten och musiken kan växa i möten mellan människor med rötter i olika kulturer”.

Stipendiater 2008

Josef Fares

Filmregissören och manusförfattaren Josef Fares för sin ”genuina tro på människans förmåga till tolerans visad i sitt konstnärskap i allmänhet och i sin film Zozo i synnerhet”.

Anita Dorazio

Svenskläraren Anita Dorazio för sitt livslånga och oavlönade engagemang för flyktingar, sin ”outtröttliga kamp för ett mer medmänskligt och mer tolerant samhälle där alla människor ska få plats och respekt”.