Teskedsorden

Teskedsorden kan anlitas för workshops, föreläsningar, panelsamtal eller som rådgivare i våra frågor, både för skolpersonal, företag och organisationer. Här är några exempel på områden där vi kan bidra med kunskap, utbildning, material.

Besöksadress

Åsögatan 122
Stockholm

Postadress

Teskedsorden
Åsögatan 122
116 124 Stockholm

Godsadress

Teskedsorden
Åsögatan 122
116 124 Stockholm

Kontorstelefon

+46 70 750 79 02

E-post

info@teskedsorden.se

Vill du komma i kontakt med en särskild medarbetare?
Se kontaktuppgifter till alla Teskedsordens medarbetare nedan.

Observera att vi inte har möjlighet att ta emot drop in-besök. Välkommen att boka in en tid med oss för ett möte.

Medarbetare

Lovisa Fhager Havdelin

Generalsekreterare

Lovisa Fhager Havdelin önskar verka i en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och deltog 2016 i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. Hon sitter i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse) samt Giva Sverige. Hon sitter även i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good .

Teskedsorden för mig: En inspirerande röst i ett samhälle alltför tyst i frågan om vår syn på våra medmänniskor.

E-post: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se

Mikael Kesha

Marknad och kanslichef

Mikael Kesha är utbildad på KTH och Affärshögskolan och har lång erfarenhet av affärs- och marknadsutveckling. Han har ett särskilt öga för att bygga struktur för effektivt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och andra nyckelaktörer och samtidigt skapa ekonomiska incitament för att utveckla och driva Teskedsorden framåt. Som organisation kan vi mobilisera människor att ta till sina teskedar för att tillsammans släcka de antidemokratiska eldar som flammar upp, menar Mikael.

E-post: mikael.kesha@teskedsorden.se

Jiang Millington

Kommunikationschef

Jiang är utbildad strategisk kommunikatör och journalist och har arbetat bland annat som redaktör, biståndsarbetare, projektledare och kommunalråd. Jiang har lång erfarenhet av att bedriva opinionsarbete. Med erfarenhet av både sakpolitiskt, civilt påverkansarbete och partipolitiskt oppositionsarbete är hon en van förhandlare och debattör. Dialog och samtal, menar hon, är demokratins livsluft. När vi inte tål motstånd och försöker kväva varandras olikheter, då förlorar vi också vår kreativitet. Och utan kreativitet stagnerar och krymper människor och samhällen.

Teskedsorden för mig: För att påverka framgångsrikt behöver det finnas både allvar och lekfullhet, egen kompetens och lyhördhet för andra, starkt driv och inlyssnande. För mig är Teskedsorden allt det.

E-post: jiang.millington@teskedsorden.se
Telefon: +46 79-304 80 40

Camilla Rehn

Utbildningsansvarig
Camilla Rehn har alltid arbetat för att vara en positiv kraft i vår demokrati. I grunden är Camilla legitimerad lärare och de senaste 14 åren har hon arbetat i Riksdagshuset, demokratins hjärta, som en av riksdagens skolkommunikatörer. En röd tråd i hennes engagemang är att hitta givande sätt att diskutera komplicerade frågor. Då gillar hon att ta avstamp i exempelvis verkliga händelser, upplevelsebaserat lärande eller kulturella uttryck.

Teskedsorden för mig: Mänskliga rättigheter ska vara självklara i ett modernt samhälle, men tyvärr är det inte alltid så. För mig är Teskedsorden både en röst i debatten och en outtröttlig källa för kamp för grundläggande demokratiska värderingar.

E-post: camilla.rehn@teskedsorden.se
Telefon: +46 72 226 49 42

Theo Tamim

Projektassistent

Theo Tamim vill med sina egna erfarenheter av att växa upp som svart i Sverige och det svenska skolsystemet vara med och förändra på ett positivt sätt förutsättningarna för kommande generationer. Han vill vara med och kämpa för mångfald och tolerans genom konst, utbildning och dialog och tror på att de unga är nyckeln till ett solidariskt Sverige där alla målgrupper och minoriteter kan känna sig trygga.

Teskedsorden för mig: För mig är Teskedsorden extremt viktig i dagens samhälle då vi kämpar för att föra vårt samhälle framåt, i rätt riktning genom att arbeta med kultur, konst och utbildning. Det handlar om mångfald, det handlar om tolerans det handlar om mänskliga rättigheter.

E-post: theo.tamim@teskedsorden.se
Telefon: +46 70 279 54 00

Jonna Mannberg

Insamlingsansvarig

Jonna Mannberg brinner för ett samhälle av alla och för alla, i vilket alla känner sig representerade och där allas röster kan höras. Vägen dit är dialog med och förståelse för våra medmänniskor. Jonna har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, och har även studerat statsvetenskap, litteraturvetenskap och konstvetenskap. Hon sitter i styrelsen för Refugees Welcome Stockholm och projektleder ett inkluderingsprojekt vid namn Rosa Stationens Kulturmöten.

Teskedsorden för mig: Teskedsorden har inte endast möjlighet att påverka vår samtid, utan även vår framtid. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa ett positivt samhällsklimat, präglat av mångfald och ömsesidig respekt. Genom kultur och berättelser har vi möjligheten att nå ut till människor och få dem att reflektera kring frågor om demokrati, rättigheter och allas lika värde.

E-mail: jonna.mannberg@teskedsorden.se

Kontakta oss

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer.