Teskedsorden

Vill du komma i kontakt med oss? Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare och besöksadress.

Besöksadress

Åsögatan 122
116 24 Stockholm

Postadress

Teskedsorden
Åsögatan 122
116 24 Stockholm

Kontorstelefon

+46 70 750 79 02

E-post

info@teskedsorden.se

Vill du komma i kontakt med en särskild medarbetare?
Se kontaktuppgifter till alla Teskedsordens medarbetare nedan.

Observera att vi inte har möjlighet att ta emot drop in-besök. Välkommen att boka in en tid med oss för ett möte.

Medarbetare

Lovisa Fhager Havdelin

Generalsekreterare

Lovisa Fhager Havdelin önskar verka i en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och deltog 2016 i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. Hon sitter i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse) samt Giva Sverige. Hon sitter även i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good .

Teskedsorden för mig: En inspirerande röst i ett samhälle alltför tyst i frågan om vår syn på vår nästa.

E-post: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se
Telefon: +46 70 944 89 38

Lova Wallerö Frostenson

Kanslichef

Lova Wallerö Frostenson vill i sitt arbete framhålla konstens, fantasins och berättelsernas stora betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis öka förståelsen för våra medmänniskor. Lova har sin bakgrund i kulturvärlden där hon under många år arbetat med möten mellan litteratur, musik, dans, filosofiska reflektioner och konst. Ett intresse som också bidragit till studier i bland annat Socialantropologi och Litteraturvetenskap.

Teskedsorden för mig: Jag ser Teskedsorden som en positiv och inspirerande kraft som tar kulturens roll såväl som styrkan i den enskildes handling på allvar i arbetet för ökad tolerans och respekt människor emellan.

E-post: lova.wallerofrostenson@teskedsorden.se
Telefon: +46 70 763 05 65

Camilla Rehn

Utbildningsansvarig
Camilla Rehn har alltid arbetat för att vara en positiv kraft i vår demokrati. I grunden är Camilla legitimerad lärare och de senaste 14 åren har hon arbetat i Riksdagshuset, demokratins hjärta, som en av riksdagens skolkommunikatörer. En röd tråd i hennes engagemang är att hitta givande sätt att diskutera komplicerade frågor. Då gillar hon att ta avstamp i exempelvis verkliga händelser, upplevelsebaserat lärande eller kulturella uttryck.

Teskedsorden för mig: Mänskliga rättigheter ska vara självklara i ett modernt samhälle, men tyvärr är det inte alltid så. För mig är Teskedsorden både en röst i debatten och en outtröttlig källa för kamp för grundläggande demokratiska värderingar.

E-post: camilla.rehn@teskedsorden.se
Telefon: +46 72 226 49 42

Lisa Bjurwald

Chef Påverkan och Opinion

Lisa Bjurwald har 20 års erfarenhet som journalist, både i Sverige och utlandet. Hon har skrivit för bland annat Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expo. 2010 fick hon Europaparlamentets journalistpris i Sverige (presskategorin) för ett Expo-reportage om islamofobi. Lisa är också författare och har utkommit med fem prisbelönta böcker. Lisa är utbildad i statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan vid Försvarshögskolan och Uppsala Universitet.

Teskedsorden för mig: I en tid då unga européer åter växer upp med extremhögern i talarstolarna istället för på bakgatorna är det av största vikt att arbetet mot intolerans inriktas just mot de unga, att det inte består av tomma floskler utan bedrivs målinriktat, engagerande och professionellt. Teskedsorden går i bräschen för allt detta.

E-post: lisa.bjurwald@teskedsorden.se

Naomi Grossman

Kommunikatör och projektledare

Naomi Grossman tror på utbildningens och kulturens kraft för att främja tolerans och förståelse för andra människor. Naomi har en kandidatexamen i pedagogik från Stockholms universitet och genusvetenskap från Södertörns högskola. Med sitt arbete på Teskedsorden vill Naomi använda kommunikationens kraft för att skapa samhällsförändring, genom samtal och dialoger om de frågor som skaver. Naomi är invald i Anna Lindh Foundations rådgivande kommitté.

Teskedsorden för mig: Jag anser att Teskedsordens uppdrag är ännu viktigare idag än för 10 år sedan när stiftelsen startade. Jag tror att vi genom utbildning och kultur kan göra skillnad, på både individ- och samhällsnivå.

E-post: naomi.grossman@teskedsorden.se
Telefon: +46 70 750 79 02

Theo Tamim

Projektassistent

Theo Tamim vill med sina egna erfarenheter av att växa upp som svart i Sverige och det svenska skolsystemet vara med och förändra på ett positivt sätt förutsättningarna för kommande generationer. Han vill vara med och kämpa för mångfald och tolerans genom konst, utbildning och dialog och tror på att de unga är nyckeln till ett solidariskt Sverige där alla målgrupper och minoriteter kan känna sig trygga.

Teskedsorden för mig: För mig är Teskedsorden extremt viktig i dagens samhälle då vi kämpar för att föra vårt samhälle framåt, i rätt riktning genom att arbeta med kultur, konst och utbildning. Det handlar om mångfald, det handlar om tolerans det handlar om mänskliga rättigheter.

E-post: theo.tamim@teskedsorden.se
Telefon: +46 70 279 54 00

Jonna Mannberg

Projektassistent

Jonna Mannberg brinner för ett samhälle av alla och för alla, i vilket alla känner sig representerade och där allas röster kan höras. Vägen dit är dialog med och förståelse för våra medmänniskor. Jonna har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, och har även studerat statsvetenskap, litteraturvetenskap och konstvetenskap. Hon sitter i styrelsen för Refugees Welcome Stockholm och projektleder ett inkluderingsprojekt vid namn Rosa Stationens Kulturmöten.

Teskedsorden för mig: Teskedsorden har inte endast möjlighet att påverka vår samtid, utan även vår framtid. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa ett positivt samhällsklimat, präglat av mångfald och ömsesidig respekt. Genom kultur och berättelser har vi möjligheten att nå ut till människor och få dem att reflektera kring frågor om demokrati, rättigheter och allas lika värde.

E-mail: jonna.mannberg@teskedsorden.se

Medarbetare

Lovisa Fhager Havdelin

Generalsekreterare

Lovisa Fhager Havdelin önskar verka i en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor. Lovisa valde att studera Politiskt Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds Universitet. Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och deltog 2016 i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. Hon sitter i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse) samt Giva Sverige. Hon sitter även i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good .

Teskedsorden för mig: En inspirerande röst i ett samhälle alltför tyst i frågan om vår syn på vår nästa.

E-post: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se
Telefon: +46 70 944 89 38

Lova Wallerö Frostenson

Kanslichef

Lova Wallerö Frostenson vill i sitt arbete framhålla konstens, fantasins och berättelsernas stora betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis öka förståelsen för våra medmänniskor. Lova har sin bakgrund i kulturvärlden där hon under många år arbetat med möten mellan litteratur, musik, dans, filosofiska reflektioner och konst. Ett intresse som också bidragit till studier i bland annat Socialantropologi och Litteraturvetenskap.

Teskedsorden för mig: Jag ser Teskedsorden som en positiv och inspirerande kraft som tar kulturens roll såväl som styrkan i den enskildes handling på allvar i arbetet för ökad tolerans och respekt människor emellan.

E-post: lova.wallerofrostenson@teskedsorden.se
Telefon: +46 70 763 05 65

Camilla Rehn

Utbildningsansvarig
Camilla Rehn har alltid arbetat för att vara en positiv kraft i vår demokrati. I grunden är Camilla legitimerad lärare och de senaste 14 åren har hon arbetat i Riksdagshuset, demokratins hjärta, som en av riksdagens skolkommunikatörer. En röd tråd i hennes engagemang är att hitta givande sätt att diskutera komplicerade frågor. Då gillar hon att ta avstamp i exempelvis verkliga händelser, upplevelsebaserat lärande eller kulturella uttryck.

Teskedsorden för mig: Mänskliga rättigheter ska vara självklara i ett modernt samhälle, men tyvärr är det inte alltid så. För mig är Teskedsorden både en röst i debatten och en outtröttlig källa för kamp för grundläggande demokratiska värderingar.

E-post: camilla.rehn@teskedsorden.se
Telefon: +46 72 226 49 42

Lisa Bjurwald

Chef Påverkan och Opinion

Lisa Bjurwald har 20 års erfarenhet som journalist, både i Sverige och utlandet. Hon har skrivit för bland annat Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expo. 2010 fick hon Europaparlamentets journalistpris i Sverige (presskategorin) för ett Expo-reportage om islamofobi. Lisa är också författare och har utkommit med fem prisbelönta böcker. Lisa är utbildad i statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan vid Försvarshögskolan och Uppsala Universitet.

Teskedsorden för mig: I en tid då unga européer åter växer upp med extremhögern i talarstolarna istället för på bakgatorna är det av största vikt att arbetet mot intolerans inriktas just mot de unga, att det inte består av tomma floskler utan bedrivs målinriktat, engagerande och professionellt. Teskedsorden går i bräschen för allt detta.

E-post: lisa.bjurwald@teskedsorden.se

Naomi Grossman

Kommunikatör och projektledare

Naomi Grossman tror på utbildningens och kulturens kraft för att främja tolerans och förståelse för andra människor. Naomi har en kandidatexamen i pedagogik från Stockholms universitet och genusvetenskap från Södertörns högskola. Med sitt arbete på Teskedsorden vill Naomi använda kommunikationens kraft för att skapa samhällsförändring, genom samtal och dialoger om de frågor som skaver. Naomi är invald i Anna Lindh Foundations rådgivande kommitté.

Teskedsorden för mig: Jag anser att Teskedsordens uppdrag är ännu viktigare idag än för 10 år sedan när stiftelsen startade. Jag tror att vi genom utbildning och kultur kan göra skillnad, på både individ- och samhällsnivå.

E-post: naomi.grossman@teskedsorden.se
Telefon: +46 70 750 79 02

Theo Tamim

Projektassistent

Theo Tamim vill med sina egna erfarenheter av att växa upp som svart i Sverige och det svenska skolsystemet vara med och förändra på ett positivt sätt förutsättningarna för kommande generationer. Han vill vara med och kämpa för mångfald och tolerans genom konst, utbildning och dialog och tror på att de unga är nyckeln till ett solidariskt Sverige där alla målgrupper och minoriteter kan känna sig trygga.

Teskedsorden för mig: För mig är Teskedsorden extremt viktig i dagens samhälle då vi kämpar för att föra vårt samhälle framåt, i rätt riktning genom att arbeta med kultur, konst och utbildning. Det handlar om mångfald, det handlar om tolerans det handlar om mänskliga rättigheter.

E-post: theo.tamim@teskedsorden.se
Telefon: +46 70 279 54 00

Jonna Mannberg

Projektassistent

Jonna Mannberg brinner för ett samhälle av alla och för alla, i vilket alla känner sig representerade och där allas röster kan höras. Vägen dit är dialog med och förståelse för våra medmänniskor. Jonna har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, och har även studerat statsvetenskap, litteraturvetenskap och konstvetenskap. Hon sitter i styrelsen för Refugees Welcome Stockholm och projektleder ett inkluderingsprojekt vid namn Rosa Stationens Kulturmöten.

Teskedsorden för mig: Teskedsorden har inte endast möjlighet att påverka vår samtid, utan även vår framtid. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa ett positivt samhällsklimat, präglat av mångfald och ömsesidig respekt. Genom kultur och berättelser har vi möjligheten att nå ut till människor och få dem att reflektera kring frågor om demokrati, rättigheter och allas lika värde.

E-mail: jonna.mannberg@teskedsorden.se

Kontakta oss

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer.