fbpx

Teskedsorden

Teskedsorden är en ideell organisation som arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Med ett långsiktigt perspektiv arbetar vi för mångfald med skolprojekt, utbildning och opinionsbildning. För vår demokrati och mänskliga rättigheter.

Så arbetar vi

Teskedsorden arbetar för ett samhälle fritt från begränsande normer där alla har lika värde och där mångfald är en styrka.

Vi bedriver ett långsiktigt arbete med fokus på att starta samtal, lyfta fram mångfald och stärka individer i deras civilkurage. Målet med vårt arbete är en ökad medvetenhet om rasism, diskriminering, demokrati och rättigheter för att aktivt agera för mångfald.

Läs mer om våra projekt här.

Genom kultur och fantasi
Berättelser är en röd tråd i Teskedsordens verksamhet. Vi arbetar efter devisen att inlevelse bidrar till förståelse och att pekpinnar hämmar inlevelse. Lek, lust och fantasi är viktiga faktorer för lärande. Vi tror på kreativa medel och kultur som böcker, filmer, teater, musik etc. för att väcka nyfikenhet och skapa förändring. Inspirationen till Teskedsordens arbete kommer från författaren Amos Oz (1939-2018) och i synnerhet hans bok Hur man botar en fanatiker. Läs mer om Amos Oz här.

Med utbildning, opinionsbildning och kunskapshöjande insatser
Teskedsordens utbildningar syftar till att öka trygghet och kompetens för de som arbetar med våra frågor. Vi bidrar med kunskap och konkreta metoder för att skapa ett samhälle där mångfald är en styrka.

För hållbarhet
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är en självklar utgångspunkt för allt vi gör. Våra insatser ska nå alla grupper i samhället.

Tillsammans med andra.
En viktig del i Teskedsordens arbete är att utveckla olika former av samarbete och kunskapsutbyte med våra målgrupper. Barns och ungas delaktighet och inflytande är centralt för Teskedsordens arbetsprocesser och verksamhet. Vi ska alltid vara en röst för mångfald.

Långsiktigt och förebyggande
Att åstadkomma förändring inom våra frågor tar tid. I vårt arbete ska vi uppmuntra de som når målgruppen barn och ungdomar att använda vårt material över lång tid för bästa effekt.

Värdegrund

Alla människor har lika värde och rättigheter. Barn har särskilda rättigheter. Stater har särskilda skyldigheter att leva upp till dessa rättigheter för alla. Detta är grunden till Teskedsordens existens och kärnan i vår vision. Vi arbetar för ökad  respekt människor emellan. Ett sådant arbete kräver att vi gör det tillsammans, stöder olikheter och möter varandra med aktning.

Teskedsorden_monter_mässa

Vision

Ett samhälle fritt från begränsande normer där alla har lika värde och där mångfald är en styrka.

Mission

En röst för mångfald.

Kärnvärden

Tillsammans, mångfald

Målgrupp

Barn och ungdomar.