fbpx

Teskedsorden

Här hittar du materialet Nätets mörka sidor, som riktar sig till lärare i årskurs 5. Materialet är är till för att ge stöd i undervisning om källkritik och öka barns medvetenhet om hur hat och propaganda sprids på nätet.

Teskedsordens lärarguide Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online för årskurs 5 är ett kostnadsfritt material för att ge lärare stöd i undervisning om källkritik och öka barns medvetenhet om hur hat och propaganda sprids på nätet.

Lärarguiden tar upp vikten av källkritik på nätet och att barn i tidig ålder informeras om och förstår betydelsen av att inta ett kritiskt förhållningssätt till vad de läser online. Dessutom innehåller materialet konkreta övningar att använda i klassrummet.

Svartvit illustration för projektet Nätets mörka sidor