Teskedsorden

Närkontakt får stopp på fördomar, DN 140314

Benägenheten att dela upp människor i ”vi” och ”dom” har djupa rötter, och får oss att diskriminera andra. Nära kontakt med personer från grupper som vi har fördomar om är det bästa sättet att bryta mönstret.
Psykologen Andreas Olsson forskar om hur vi tillskriver andra människor negativa egenskaper. Vi har starkt rotade föreställningar som gör att vi delar in människor i ett ”vi” och ett ”dom”. Det gör att vi beter oss diskriminerande på ett omedvetet sätt, av gammal ohejdad vana.
Läs mer här!