Teskedsorden

När samtalen tystnar

När samtalen tystnar

Sveriges största demokratiska forum, Almedalsveckan, går mot sitt slut. Organisationer, företag, politiker och media har under veckan trängts ihop i Visbys gränder för att diskutera hur Sveriges demokrati kan förändras och förbättras. Men likt föregående år har det under veckan legat en blöt, tung filt av oro och utsatthet över de av Almedalens besökare och arrangörer som bryter mot normer, kämpar mot rasism och tydligt tar ställning för alla människors lika värde. För återigen påverkades veckan av att högerextrema och nationalistiska grupper med stort skrämselkapital tog plats och utrymme på gator, seminarier och mingel.

Gruppernas närvaro har inte varit begränsad till de öppna gatorna och torgen. Nazister blockerade och utövade bland annat trakasserier på en utställning om Förintelseöverlevare, besökte en rad olika samtal och seminarier där teman som antirasism, våldsbejakande extremism och demokratifrågor diskuterades. De trädde under veckan in i rum som tidigare varit trygga platser för reflektion, öppenhet och utbyte. I deras närvaro tystnar samtalen. Att i ett litet seminarierum, i närvaro av våldsbejakande nazister, våga diskutera frågor som berör dessa teman är svårt och utgör för den enskilde individen och organisationen en risk som många av oss tar, men som långt ifrån alla vill eller kan ta. Jag träffar en ung tjej med en davidsstjärna runt halsen på ett seminarium som handlar om våldsbejakande extremism, i rummet befinner sig också ett tiotal nazister. Hon vill ställa en fråga om vad SÄPO anser om ett förbud mot högerextrem organisering, men i nazisternas närvaro vågar hon inte. Det är en direkt konsekvens av gruppens närvaro.

Och visst, polisen och SÄPO var på plats. Försäkrade oss om att vi inte behöver känna oro. Dialogpolisen menade självsäkert på att ”nazisterna är inte här för att slå någon på käften”. Som om det fysiska våldet är det enda som kan kännas, göra ont, skapa rädsla? Men det psykiska är för många av oss lika illa – det tysta, passiva hotet som närvaron av en våldsbejakande nazist utsätter sin omvärld för. Den direkta konsekvensen blir att de demokratiska, öppna samtalen ebbar ut. Vi kan i deras närvaro inte med trygghet prata om hur vi vill bedriva vårt arbete.

Om Almedalsveckan ska fortsätta vara ett öppet demokratiskt forum kommande år måste något förändras. I dagarna fattade regeringen äntligen ett beslut om att det nu ska tillsättas en kommitté som ska överväga om det bör införas ett förbud eller särskilt straff för de som deltar i en rasistisk organisation, samt hur ett sådant förbud skulle kunna utformas. Vi på Teskedsorden välkomnar denna utredning och bidrar gärna med vår kompetens. Vi vill se att dess utkomst bidrar till att minoriteter, normbrytare och civilsamhällesorganisationer på demokratiska mötesplatser i framtiden öppet och i trygghet ska kunna framföra åsikter, ställa frågor, bära sina symboler och inte behöva dölja sin identitet.

Naomi Grossman, Kommunikatör Teskedsorden

2 tankar på “När samtalen tystnar”

  1. Så fruktansvärt att det gått så här långt! Jag blir besviken över att rasismen tycks anses mer rumsren för var dag som går🥵

Lämna en kommentar