fbpx

Teskedsorden

Unga och minoritetsstress

Gymnasiet är på flera sätt en tid i rörelse som ung. På väg från ett steg i livet till ett annat. En tid då mycket inom en själv är i förändring. Framförallt är unga en stor del i rörelser som skapar samhällsförändring.  Men hur påverkas unga av en skola som inte är fri från rasism? Hur kan unga som blir utsatta för rasism bli stärkta samt få stöd i sina engagemang? Hur kan skolan och andra institutioner bli mer ansvarstagande aktörer i arbetet att uppnå en skolgång fri från rasism?

I projektet Minds in motion belyser och driver Teskedsorden frågan hur vi kan skapa en mer jämlik gymnasieskola och hur vi kan stötta elever som riskerar att möta rasism under gymnasietiden och stärka dem inför liknande situationer i framtida yrkesliv. 

I projektet Minds in motion vill vi stärka gymnasieungdomar i årskurs tre som blir rasifierade på ett sätt där ens hudfärg, religion och/eller kultur inte ingår i vithetsnormen. Gymnasieungdomar som påverkas av inrotade rasistiska strukturer ska snart ut på arbetsmarknaden, och riskerar att även där mötas av rasism och strukturell diskriminering. 

Forskning visar på att rasism, men också hotet om rasism riskerar utsätta personer för minoritetsstress, och mer specifikt rasismrelaterad ohälsa. Vi genomför föreläsningar på gymnasieskolor runt om i Sverige för att öka förståelsen och medvetenhet om minoritetsstress och dess koppling till normer och maktstrukturer vilket görs i samverkan med leg. psykolog Hanna Wallensteen. 

För att unga personer skall känna sig stärkta, arbetar vi genomgående och primärt med att stötta ungas engagemang. Tillsammans med unga ämnar vi utforma plats för organisering och nätverk samt verka kunskapshöjande, bland annat genom att utveckla verktyg att motverka rasismrelaterad ohälsa. 

Projektet kommer även ta fram en studie baserad på ungas erfarenheter av rasism och diskriminering med fokus på skolsammanhang. Syftet med studien är att belysa den situation som många unga lever i och vad de ansvariga på skolor och makthavare kan göra för att skapa en tryggare och mer tillgänglig skolgång fri från rasism. Studien tas fram av forskaren och föreläsaren Anna Adeniji.

 

 

Vill du att vi föreläser om minoritetsstress på ert gymnasium?

Kontakta oss eller anmäl intresse via knappen nedan.

Går du årskurs tre på gymnasiet och vill dela dina funderingar och tankar med oss för en mer jämlik skolgång?  

Minds in motion finansieras med stöd av: