Teskedsorden

Mina elever måste förstå vad vardagsrasism är

Mina elever måste förstå vad vardagsrasism är

I Anna Walberg Nyströms klassrum på Danderyds gymnasium i norra Stockholm tas skolans värdegrund på största allvar. Anna ser uppdraget att hos sina elever befästa värdegrunden som ett av en lärarens allra viktigaste. Som en del i detta har Anna valt att med sina elever spela Teskedsordens spel Reality Check, som är Sveriges första app mot rasism. I spelet får du under fem dagars tid följa en karaktär som utsätts för rasism, diskriminering och fördomar och agera i dennes ställe.

Varför ville du arbeta med Reality Check i ditt klassrum?

En yngre kollega tipsade mig om appen och jag blev direkt förtjust i upplägget och idéen. Jag började själv att spela som den muslimska karaktären Donia och chockades över de saker hon utsattes för. Spelet är ju baserat på verkliga händelser, och för mig som lärare är det viktigt att mina elever kan förstå hur vardagsrasismen i Sverige kan se ut.

Anna menar att det kan vara svårt att i klassrummet lyfta frågor om värdegrund, rasism och fördomar.

–  Jag kan stå och mala på och be eleverna läsa litteratur på temat men det är lätt att då bara skaka av sig informationen. Vanligt är väl att man har en temadag där man pratar värderingsfrågor, men när den dagen är slut går eleverna hem med en oförändrad syn på problematiken.

Anna pekar på att eleven i appen blir satt i en utmanande situation och tvingas ta till sig helhetsbilden och fatta beslutet om hur en ska agera. Det ser hon ger andra resultat och skapar större förståelse.

Reality Check är ett spel och bygger på idéen om interaktivt lärande genom egna val och möjligheten att förstå och agera som en karaktär. Att använda spel som inlärningsmetod blir allt vanligare och fördelarna har visat sig vara många. Bland annat pekar Gee (2007) på att digitala spel fungerar motiverande, engagerande och främjar delaktighet och interaktion i skolsammanhang.

Anna: Eleverna blir direkt nyfikna och taggade när det nämns att det ska spelas spel på lektionen. Det blir en snabb väg fram till eleverna vilket underlättar när en ska börja prata om dessa frågor. De har i arbetet själva fått välja en av karaktärerna i appen, kanske den de identifierar sig mest med eller den som de känner att de har mest att lära utav. Vi har sedan spelat en hel skolvecka och i slutet av veckan har eleverna fått lämna in en reflektion. De har till exempel fått reflektera kring vad som berört dem och kring den rasism och de fördomar deras karaktär fått möta. Många lärde sig väldigt mycket utav ”konferenserna” i appen om Sveriges rasistiska historia. Att Sverige haft ett rasbiologiskt institut var ny kunskap för många.

Hur fungerar appen som verktyg för att motverka rasism och främja civilkurage?

– Reality Check är ett grymt verktyg för att prata om detta. Jag ser och hör att det bland många elever finns intoleranta åsikter som då och då sipprar fram. Sällan i direkta samtal men i texter de lämnar in och i ordval. De påverkas av medier och samtalen hemma runt köksbordet. Det måste tas på allvar. När vi spelade Reality Check i klassen kom det många aha-upplevelser! Att få så konkreta exempel på hur vardagen kan se ut för en ung jude eller muslim ger nya insikter.

Anna planerar att fortsätta använda Reality Check med sina elever, men denna gång tidigare på terminen så lärdomarna kan ligga och gro och diskuteras vidare.

– Det är väldigt svårt att nå alla. Det är en lång process att ändra attityder och värderingar. Det handlar mycket om relationen mellan läraren och eleven. Men jag tror på de små förändringarna, appen är ett sätt att få igång tankar kring hur en kan agera annorlunda och med mer civilkurage.

____

Reality Check är Årets Initiativ 2018! 
Appen Reality Check tilldelas utmärkelsen Årets Initiativ 2018 för att den sänker tröskeln till att föra diskussioner om rasism. Initiativet väl anpassat till den tid vi lever i och har god potential till att utvecklas och nå ännu fler med kunskap om rasismens uttryck. Appen Reality Check av Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum är ett fantastiskt exempel på när civilsamhället är med och driver samhällsutvecklingen framåt med nya grepp.

Hittills har 17 717 personer laddat ner Reality Check! Gör det du idag också – appen finns gratis i AppStore & Google Play. Är du lärare? Här finns lärarhandledning och stöd!

Lämna en kommentar