Teskedsorden

Mikael Kesha

Marknad och kanslichef

Mikael Kesha är utbildad på KTH och Affärshögskolan och har lång erfarenhet av affärs- och marknadsutveckling. Han har ett särskilt öga för att bygga struktur för effektivt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och andra nyckelaktörer och samtidigt skapa ekonomiska incitament för att utveckla och driva Teskedsorden framåt. Som organisation kan vi mobilisera människor att ta till sina teskedar för att tillsammans släcka de antidemokratiska eldar som flammar upp, menar Mikael.

E-post: mikael.kesha@teskedsorden.se

Lämna en kommentar